Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 3 - Tid och statistik

Skapad 2020-12-21 12:10 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Alfa kapitel 3 & 4.
Grundskola 4 Matematik
Alfa kapitel 3 - Tid och statistik Här ska vi räkna med tid, göra tabeller, diagram och räkna medelvärde

Innehåll

Hur vi arbetar:

 

 • Vi har genomgång inför varje nytt avsnitt. Introduktionsfilm med exempel finns här i planeringen.
 • Vi räknar i matteboken och uppgifter digitalt.
 • Veckoplanering finns i classroom. 
 • Efter kapitlet görs en diagnos som visar vad som behöver tränas mera på eller vad som kan fördjupas.
 •  
 • Introduktionsfilmerna:
 • Tid. Film3.1
 • Räkna med tid. Film 3.2
 • Fler enheter för tid. Film 3.3
 • Tabeller. Film 3.4
 • Diagram. Film 3.5
 • Medelvärde. Film 3.6

När du har arbetat klart med kapitel 3 ska du kunna dessa begrepp:

år, skottår, kvartal, vecka, månad, dygn, timme, minut, sekund

stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde, genomsnitt.

Bedömning:

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna både muntligt och skriftligt samt prov efter avslutat område. 

Läxor kapitel 3

Läxa 9

läxa 10

Läxa 11

Läxa 12

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: