Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2020-12-21 12:15 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan du utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga. I undervisningen ska du ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

Innehåll

Kursplan i ämnet - ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Du kommer att:

 • blanda färg och träna färglära; grundfärger, sekundärfärger samt komplementfärger.
 • perspektiv i bilden med hjälp av horisontlinje.
 • använda olika tekniker som att klippa och klistra, tryck, collage och akvarellteknik.
 • prova på olika material som vattenfärg, flaskfärg, kolkrita och blyerts.
 • skapa bilder som illustrerar dina berättelser och faktatexter.
 • samtala om bilders budskap.
 • titta på bilder av konstnärer och lära sig mer om konstnären.

 

Bedömning:

Du kan:

- framställa berättande bilder som till exempel sagobilder till en berättande text.

- teckna, måla, modellera och konstruera.

- fotografera och överföra bilder till dator.

- olika element som bygger upp en bild - färg, form, linje, yta, för- och bakgrund.

- använda och benämna verktyg och material.

- använda och skapa olika bilder med formbara material - lera, papper, gips och naturmaterial.

- uttrycka en känsla och berätta kring bilder och vad bilder förmedlar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  BlSyfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 •  BlSyfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 •  BlSyfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 •  BlSyfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Centralt innehåll
 •  Bl  1-3Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 •  Bl  1-3Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 •  Bl  1-3Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 •  Bl  1-3Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 •  Bl  1-3Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 •  Bl  1-3Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 •  Bl  1-3Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 •  Bl  1-3Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser

Bl
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: