Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-12-21 13:04 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är teknik egentligen? Tekniken finns runt omkring oss hela tiden. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Vi kommer tillsammans att utforska och undersöka hur tekniken fungerar och förändras över tid.

Innehåll

Vi kommer under vårterminen 2021 att undersöka vilken teknik som finns i vår vardag. Vi kommer att arbeta med begreppen teknik och tekniska lösningar. Hur har människan härmat och använt sig av naturen för att lösa problem? Eleverna kommer att få diskutera tillsammans och arbeta praktiskt med olika föremål och konstruktioner. Vi kommer att läsa faktatexter och se på filmer. Vi kommer att arbeta med olika kooperativa lärandestrukturer där vi lär tillsammans och av varandra.

Bedömning

Du ska kunna ge exempel på några vanliga tekniska lösningar, där människan härmat naturen. 

Du ska kunna ge enkla exempel på enkla tekniska lösningar hos vanliga föremål med enkla mekanismer.

Du kan med visst stöd göra enkla konstruktioner med enkla mekanismer.

Du kan med visst stöd utforma enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Du kan med visst stöd anpassa genomförandet utifrån nödvändiga säkerhetskrav.

Beskriva några vardagliga föremål.

Begrepp:

Teknik

Tekniska lösningar

Funktion

Konstruera

Material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  TkSyfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 •  TkSyfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Centralt innehåll
 •  Tk  1-3Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 •  Tk  1-3Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 •  Tk  1-3Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 •  Tk  1-3Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 •  Tk  1-3Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Kunskapskrav
 •  Tk  E 6Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

 

 

 

Matriser

Tk
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: