Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakterier och virus

Skapad 2020-12-21 13:17 i Thorildskolan Kungälv
Planering för arbete med TitaNO biologi, bakterier och virus.
Grundskola 7 – 9 Biologi
bakterier och virus.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde ska ni utveckla:

 • Förmågan att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Förmågan att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Förmågan att använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar anpassade till syfte och målgrupp.
 • Förmåga att inhämta kunskaper om bakterier och virus och visa det genom att ge exempel och beskriva dessa 
 • Förmåga att använda av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Förmågan att resonemang om hälsa, sjukdom visa på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Undervisningen

Vi kommer att jobba med avsnittet bakterier och virus.

Vi kommer att lära oss skillnaden mellan bakterier och virus, hur bakterie- och virusinfektioner kan behandlas och hur smittspridning kan förhindras. Vi kommer också att diskutera vad som händer med virus och bakterier när antibiotika används för mycket och vad resistenta bakterier är för något.

Kunskaperna ovan kommer vi att inhämta genom film, diskussioner och genomgångar i helklass och genom enskilt arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Fakta och förståelse

1
2
3
Faktakunskap
Du har koll på grundfaktan i området och visar det genom att ge exempel på, beskriva bakterier och virus, behandling och hur smittspridning kan förhindras.
Du kan se helheten, har god överblick över viktiga fakta och kan själv urskilja ”det viktigaste”. Kan ge exempel på och beskriva bakterier och virus, behandling och hur smittspridning kan förhindras och kan beskriva några samband.
Du behärskar i stort sett allt innehåll som är passande/lämpligt/ aktuellt i ämnet eller arbetsområdet. Kan ge exempel och beskriva bakterier och virus, behandling och hur smittspridning kan förhindras och kan se och förklara genrella samband.
Naturvetenskapliga begrepp
Du använder ibland naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar.
Du blandar vardagliga begrepp med naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder begreppen på ett i huvudsak på ett fungerande sätt.
Du använder alltid relevanta naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder begreppen på ett riktigt sätt.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel på och beskriva något sätt som de fysikaliska upptäckterna påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband på hur fysikaliska upptäckter har påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring de fysikaliska upptäckternas betydelse för människans levnadsvillkor.

Bi
Källanvändning

Källanvändning

1
2
3
Användning av icke textbaserade källor
tex bilder, grafer, tabeller, intevjuer
Använder vid enstaka tillfällen källor som inte är textbaserade.
Använder källor som inte är textbaserade på funktionellt sätt.
Använder källor som inte är textbaserade på funktionellt sätt så att resonemangen fördjupas och breddas.
Antal källor
Använder en källa.
En del av resonemangen bygger på någon källa och andra resonemang på någon annan källa. I resonemangen kopplas inte informationen från olika källor samman.
I resonemangen kopplas information från olika källor ihop.
Värdera källor och information
Har subjektiva åsikter om källornas lämplighet.
Motiveringarna till varför de egna källorna anses vara lämpliga och trovärdiga är delvis sakliga.
Motiverar sakligt varför de egna källorna anses vara lämpliga och trovärdiga.
Källanvisningar
Källanvisningar finns ibland.
Det förekommer källhänvisningar när en källa citeras.
Källhänvisningar är tydliga och korrekta.
Avskrift/egna formuleringar
Skriver av längre partier ur källorna. Förståelsen för innehållet framgår.
Omformulerar källornas text. Förståelsen för innehållet framgår.
Formulerar sin egen förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: