Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My secret land

Skapad 2020-12-21 13:56 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Kan du gissa var barnen kommer ifrån? Hur är det i dessa engelskspråkiga länder jämfört med i Sverige?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

- Du kan medverka i att berätta vad radioprogrammet har handlat om och berätta någon fakta du tagit del av.

- Du kan medverka i att skriva stödord över vad du lyssnat på för att kunna sammanfatta innehållet.

- Du kan skriva ett brev om dig själv och vad som kännetecknar ditt land.

- Du kan vara med i diskussioner där vi pratar om barns olika livsvillkor och vardag ser ut i olika engelsktalande länder.

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få lyssna på ett radioprogram som heter My secret land. Här kommer du med hjälp av bildstöd få fundera och gissa på vilket land du tror barnet kommer ifrån. Vi kommer sedan att sätta ut på en karta var de olika barnen bor och vilka olika engelsktalande länder vi får besöka. Här kommer vi att ta reda på vad som kännetecknar just detta land och hur barnen som bor här har det i jämförelse med oss som bor i Sverige.

Vi kommer att lägga fokus på att utveckla våra förmågor att skriva, läsa, lyssna och förstå tydligt talad engelska.

Elevinflytande

Du kommer att få ta reda på saker som du tycker är intressant med varje land vi landar i.

Bedömning

Vad ska bedömas:

- Din förmåga att lyssna på tydligt talad engelska och förstå delar av innehållet.

- Din förmåga att uttrycka ord, meningar på engelska.

- Din förmåga att skriva ett brev/presentation på engelska.

- Din förmåga att diskutera skillnader/likheter av livsvillkor och vardag i engelsktalande länder och i Sverige.

Du kommer även att bedömas löpande utifrån de konkretiserade målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Berättande texter
  En  7-9
 • Beskrivningar och meddelanden.
  En  7-9
 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: