Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustavianska tiden och upplysningstiden

Skapad 2020-12-21 14:04 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 6 Historia
Vi ska lära oss om de förändringar som skedde under Gustav III tid. Hur skilde det sig åt från frihetstiden? Mycket händer utanför Sverige under samma tid. Upplysningstiden kommer i Europa. Hur påverkade den människorna och samhället? I Nordamerika, så frigör de sig från engelsmännen och utropar sig till ett självständigt land.

Innehåll

Under det här temat ska du lära dig följande:

- Hur styrandet av Sverige förändras från riksdagsstyre till envälde av Gustav III.

- Vilka nya idéer Gustav III kommer med i sitt styre.

- Hur upplysningstiden skapar förändringar i samhället, som Franska revolutionen i Frankrike.

- Vilka filosofer som stod bakom upplysningens idéer.

- Hur USA blir ett självständigt land från engelsmännen.

- Lära dig begrepp som hör till området, som t.ex. revolution, statskupp, filosof, upplysning och religionsfrihet.

- Hur upplysningens idéer visar sig i vårt samhälle idag.

 

Vi kommer att arbeta med detta på följande vis:

- Ha genomgångar och diskutera i helklass och i smågrupper.

- Se på film och diskutera innehållet.

- Läsa i läromedel och svara på frågor.

- Skriva en faktatext om ett ämne som hör till upplysningstiden.

 

Jag kommer att bedöma om du kan följande:

- Hur du kan beskriva de förändringar som sker när Gustav III tar makten och vilka konsekvenserna blir.

- Hur du kan beskriva hur upplysningstidens förändringar har påverkat vårt samhälle idag.

- Hur du använder begrepp som t.ex. statskupp, revolution, religionsfrihet och filosof när du diskuterar och skriver om ämnet.

- Hur du kan beskriva orsaker och konsekvenser av Franska revolutionen och Nordamerikanska frihetskriget.

- Att du kan ge exempel på filosofer som stod bakom upplysningens idéer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: