Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Fysik - Magnetism

Skapad 2020-12-21 14:16 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Fysik
Fysik betyder läran om naturen och berättar om det som inte lever. Det handlar till exempel om ljud, ljus och om rymden. Kunskap om fysik är viktig och användbar, som att känna till om elsäkerhet, om energi och hur energi påverkar den hållbara utvecklingen. Magneter finns överallt runt omkring oss. Du har säkert känt hur de kan dra föremål till sig, men hur fungerar en magnet egentligen? Vi använder oss av magnetism varje dag, men många av oss tänker nog inte på det.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2 - 6

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

 • Veta hur magneter och kompasser fungerar
 • Kunna förklara hur man kan skapa en magnet
 • Känna till permanenta magneter och elektromagneter och deras likheter och skillnader

Viktiga ord och begrepp

 • permanentmagnet
 • elektromagnet
 • magnetit
 • magnetisk nordpol och sydpol
 • attraherar
 • repellerar

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- Arbeta utifrån Gleerups Fysik 4 - 6

- genomföra undersökningar med magneter

- Få undervisning om viktiga begrepp

- se kortare filmer om magnetism

- samtala om fysik

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- ditt deltagande i praktiska, muntliga och skriftliga uppgifter under lektionstid

- din förmåga att samtala om magnetism och föremål med magnetiska egenskaper

- ett skriftligt prov av arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: