Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svA VT ´21:Bron - Argumenterande texter: insändare och debatt artiklar

Skapad 2020-12-21 14:42 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du Kommer arbeta i Bron med argumenterande text och muntlig argumentation.

Innehåll

Du kommer arbeta med argumentation både i muntlig- och textform. 

Du kommer först att få en introduktion i vad en insändare och debattartikel är. Utifrån denna introduktion kommer du få verktyg att kunna skriva dina egna artiklar. 

Du kommer även att få arbeta med muntlig argumentation i form av tal. Du kommer få hjälp att förbereda och hålla ett tal.  

T e r m i n s p l a n e r i n g VT 2021 svA åk 7

 

Tid

Innehåll

Material

Kunskaper

v. 3-8

Argumenterande texter

·      Insändare

·      Debattartikel

Bron, s. 6-47

-       texttypiska drag

·       Att urskilja texters budskap, tema och motiv

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter

·       Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·       Ord och begrepps nyanser och värdeladdning

·       Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

·       Språkets betydelse för att utöva inflytande

 

-       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter

 

v. 8-11

Sakprosa

 

·      Faktatext

Bron, s. 120-148

·       Skillnader i språkanvändning, beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

·       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

 

v. 12-17

Krönika

Novell

Bron s. 48-95

 

v. 17 -23

Text & bild

Formella brev

Bron

s. 98-116 och 178-191

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: