Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1 våren

Skapad 2020-12-21 15:11 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 1 Engelska
Här beskrivs vad vi kommer arbeta med i engelska i åk 1 fram till sportlovet.

Innehåll

Under höstterminen i årskurs 1 har vi arbetat med följande områden: 

 • Hälsningsfraser 
 • Veckodagarna med begreppen yesterday, today, tomorrow 
 • My name
 • Färgerna 
 • Månaderna 
 • Siffrorna 1-20 
 • My name (utifrån pick a colour)
 • Family (utifrån pick a colour)
 • Body (utifrån pick a colour)
 • Food (utifrån pick a colour)
 • Clothes (utifrån pick a colour)

 

Efter jullovet kommer vi fortsätta arbeta utifrån UR serien "pick a colour". Länk: https://urplay.se/serie/192351-pick-a-colour. Vi kommer inleda varje lektion med att titta på ett avsnitt av pick a colour och därefter arbeta med uppgifter kopplade till ämnet i avsnittet. 

Områdena från pick a colour som vi kommer arbeta med fram till sportlovet är: 

 • What I like
 • Animals 
 • School
 • Move around 
 • The week

 

Eleverna förväntas: 

 • Delta aktivt under lektionen genom att ställa frågor och kommunicera om ämnet vi arbetar med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: