Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppfulla steg för vår planet

Skapad 2020-12-21 15:17 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Vårt projekt Hoppfulla steg för vår planet mot en hållbar utveckling med inriktning mot den sociala dimensionen ska samverka till att barn och pedagoger ska skapa nära relationer till varandra, natur och material. I undervisningen använder vi oss av en variation av uttrycksformer och språkligheter som digitala verktyg, skapande form och text, symboler och bilder. I utbildningen finns en vision om att bygga broar för att skapa inspiration, glädje och lust att leka och lära om ett gemensamt ansvar för vår värld och framtid. (Ht2020 &Vt2021).

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Vi upplever att barnen behöver hjälp i det sociala samspelet.

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp: samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Pragmatiskt informerande undervisningsupplägg

Den spontana och planerade undervisningen kommer att utgå ifrån treundervisningsprinciper: fakta, normerande och pluralistiskt vidare i utbildningen kommer det att användas tre olika riktningsgivare bekräftande, instruerande och omorienterande.

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?

 

Vi vill stimulera barnens samspel, hjälpa och stödja dom att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd och respektera varandra.

 

Vad(värden)? Vi ser att barnen behöver olika verktyg i undervisningen i det sociala samspelet

Hur(samhandling)? Genom vårt tema Hållbar utveckling av vår planet kommer vi att fortsätta utgå utifrån barnens intressen genom att skapa till vårt gemensamma temarum. Vara delaktiga genom att synliggöra våra gemensamma regler och förhållningssätt.

 

Vem/vilka(aktörer)? Barn i grön grupp samt pedagogerVar(rum/plats)? I alla miljöer inne och ute.

 

 

När(tid)? I alla undervisningssituationer: Tisdag-Torsdag 

 

 

Dokumentation

I undervisningssituationer har det dokumenterats genom både film och foto, skapande och i reflektion tillsammans med barnen. Genom observation/reflektion barn, barn och barn, pedagog ser vi behov och intresse av hur vi kan gå vidare i temat.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: