Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2021 Tyska åk 7

Skapad 2020-12-21 15:38 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Årsplanering åk 7 ty
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Pedagogisk planering åk 7, tyska. Lernen betyder att lära sig. Du kommer att gå framåt i språket genom att bl.a. lära dig hur man berättar bakåt i tiden - nämligen i perfekt, den mest använda formen av dåtid hos tysktalande personer.

Innehåll

Kursmoment åk 7 moderna språk

Arbetssätt

· Genomgångar.

· Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp.

 

Tidsplan

· V.2 Göra klart ”Mein Tag” – textskrivning om din dag. (minst 10 meningar på tyska)

· V.3 - 4 Kap. 3 In der Stadt Textbok s 48-51, övningsbok s 68- 74

· V.5 Kap 3 Berlin Textbok s 52-54, övningsbok s 72-76

· V. 6 Dialog An der Wurstbude textbok s 55 + Speisekarte Schnellimbiss s 56, övningsbok s 77-80

· V. 7 Repetition + Prov (läs- och hörförståelse, skrivuppgift på kap “In der Stadt”)

· V. 8 Dialog Kleider kaufen textbook s 60-61, övningsbok s 84-88

· V. 10-11 Miniprojekt om de tyskspråkiga ländernas huvudstäder Berlin, Wien och Bern.

 

Material

· Textbok Mahlzeit B, övningsbok, skrivhäfte · ur.se

 

Bedömning

Deltagande på lektionerna · Läxföhör varje vecka (måndagar) · Prov v 7

Mål:

Befästa grundläggande vardagsfraser.

Arbeta med det tematiska ordförrådet.

Grundläggande kunskaper om landets/ ländernas kultur.

Kunna hålla ett kort föredrag på målspråket  (t. ex en efterlysning av en person).

Kunna kommentera enkelt till bilder och text samt svara enkelt på frågor till texter.

Prata kring enkla ämnen (intervjuer, beskrivning etc.)

Kunna uttrycka sig i enkel skrift och tal på målspråket.

Kommentera innehållet enkelt i en film och svara på frågor till filmen

 

Grammatik

Grammatik åk 7

Översiktlig repetition av verb, samt perfektformer

prepositioner

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse

Skrivning av egna korta texter

Muntlig presentation

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: