Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Vad är religion?

Skapad 2020-12-21 16:11 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Religionskunskap
Religion är ett spännande och viktigt ämne. Det handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2 - 3

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • kunna redogöra för vad en religion är och vad en livsåskådning är.
 • kunna identifiera en religions olika delar.
 • resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner.
 • söka information och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Religion 4 - 6
 • Se kortare filmer
 • Delta i samtal om religion och livsåskådning
 • Söka information

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att förklara begreppen religion och livsåskådning
 • ditt deltagande i samtal om religion
 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: