Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A

Skapad 2020-12-21 16:44 i Långareds skola Alingsås
Favorit Matematik 3A
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från en gemensam bas, matteboken Favorit Matematik 3. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. 

Vi kommer att arbeta med

  • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
  • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =
  • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. Även mellanled med varje talsort för sig  t.ex. 457 - 321 = 100 + 30 + 6
  • Multiplikation upp till 10 ∙ 10
  • Division: dela lika, dela med 3, 4, 5 och 10
  • Förstoring och förminskning
  • Symmetri
  • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3
  • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13
  • Klockan, både analog och digital

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter dina resultat på diagnoserna samt i ditt praktiska arbete. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.

Matriser

Ma
Favorit matematik 3A kapitel 1

Kapitel 1

Tiotalsövergång. Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Talen 0-100, taluppfattning. Addition med uppställning och växling. Subtraktion med uppställning och växling. Räkna med tre termer (räkna i flera steg).
Når ej nivån
Når nivån
Når nivån väl
Tiotalsövergång i talområdet 0-20
Jag kan med stöd addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten. Jag kan även förklara för andra.
Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100
Jag kan med stöd addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten. Jag kan även förklara för andra.
Talen 0-1000, taluppfattning
Jag kan med stöd visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen.
Jag kan på egen hand visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen.
Jag kan på egen hand visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen. Jag kan även förklara för andra.
Addition med uppställning och växling
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan med stöd addera ihop många termer på samma gång. Jag kan med stöd räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan addera ihop många termer på samma gång. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan addera ihop många termer på samma gång. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning. Jag kan även förklara för andra.
Subtraktion med uppställning och växling
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan med stöd räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning. Jag kan även förklara för andra.
Att växla över noll
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor. Jag kan även förklara för andra.
Räkna med tre termer (räkna i flera steg)
Jag kan med stöd räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg.
Jag kan på egen hand räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg.
Jag kan på egen hand räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg. Jag kan även förklara för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: