Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Religion - Islam

Skapad 2020-12-21 17:12 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Religionskunskap
Islam är världens näst största religion och har över en och en halv miljard anhängare. De som tillhör islam kallas muslimer. Islam har mycket gemensamt med både judendomen och kristendomen. Den viktigaste tanken inom islam är att det bara finns en Gud. I Sverige har islam vuxit eftersom många människor från muslimska länder över hela världen har flyttat eller flytt hit. Många människor i Sverige tillhör idag islam och därför syns och påverkar islam det svenska samhället.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 11 - 14

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • få kunskap om islams historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • kunna redogöra för hur muslimer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför.
 • förstå och se samband mellan hur islam påverkar samhället och hur samhället påverkar islam.
 • söka information om islam och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Religion 4 - 6
 • se kortare filmer
 • få undervisning om islam och viktiga begrepp
 • söka information om islam och arbeta med att bedöma en källas trovärdighet
 • samtala om religion och arbeta med att se likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att redogöra för hur muslimer utövar sin tro
 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid
 • din förmåga att söka information om islam
 • ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: