Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling VT2021

Skapad 2020-12-21 17:07 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik genom olika arbetsmetoder och upptäckande

Innehåll

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 •  

Bakgrund

Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet

Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva natur och samhälle 

Vi vill skapa nyfikenhet runt djur, natur och miljö

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska hållbar utveckling ur deras perspektiv 

Vi vill ge barnen möjlighet att förstå sambandet mellan hur människor, djur och samhälle påverkar varandra.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

- Grön Flagg

- Agenda 2030 (de 17 globala målen)

- Odla 

- Besök i närmiljön 
- Samarbete med ICA

- Intigritetsarbete
- Återvinning

- Arbeta med naturmaterial 

- Plocka skräp i naturen 

- Bokashi

- Sortera skräp i kärlen inne på avdelningen

 

Uppgifter

Se nedan

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Grön Flagg

 • Odla

 • Besök i närmiljön

 • Samarbete med ICA

 • Kartongmatchen

 • Buffé

 • Intigritetsarbete

 • Återvinning

 • Naturmaterial

 • Skräp i naturen

 • Bokashi

 • Agenda 2030

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: