Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Fysik - Elektricitet

Skapad 2020-12-21 17:23 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Fysik
Överallt omkring oss finns det elektriska apparater. För att de ska fungera måste vi stoppa kontakten i vägguttaget eller använda ett batteri. Men vad är det som gör att apparaterna fungerar? Vad är det som gör att en lampa lyser? Var kommer egentligen strömmen ifrån? Vi använder elektricitet varje dag till många olika saker. Vi har svårt att tänka oss ett liv utan den. Men elektricitet kan vara farlig om du inte vet hur du ska hantera den på rätt sätt.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 7 - 12

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

 • Veta vad menas med elektricitet
 • Känna till elektriska kretsar och veta hur de kan kopplas ihop
 • Kunna förklara hur enkla elektriska föremål fungerar

Viktiga ord och begrepp

 • kontakt
 • vägguttag
 • batteri
 • elledning
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • motstånd
 • elektrisk spänning
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • kortslutning

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Fysik 4 -6
 • få undervisning om elektricitet
 • koppla elektriska kretsar och genomföra enkla undersökningar med elektricitet och elektriska kretsar
 • se kortare filmer
 • samtala om elektricitet och hur elektriska föremål fungerar

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid
 • din förmåga att förklara viktiga begrepp
 • din förmåga att genomföra enkla undersökningar av elektriska kretsar
 • ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: