Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande tal

Skapad 2020-12-22 09:07 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du genomför en muntlig presentation inför grupp.

Matriser

Sva
Informerande tal om kulturmöten

E
C
A
Innehåll
Eleven kan göra muntliga presentationer innehållet knyter an till någon aspekt av det givna temat. Eleven uttrycker någon kommentar om sitt ämne, t ex. en erfarenhet, åsikt eller värdering.
Eleven lyfter fram huvudtanken och stöder den med exempel. På så sätt blir innehållet väl utvecklat.
Innehållet är fokuserat och tydliggör ämnets komplexitet. Eleven lyfter effektivt fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Disposition
Presentationen är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget på 4 min (dvs. ca 3 min eller mer).
Språk
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall. Eleven anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt. Eleven anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt. Eleven kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Framförande
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: