Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - att ha användning av resten av livet!

Skapad 2020-12-22 09:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under vårterminen kommer vi försöka fylla din ryggsäck med så mycket bra saker som möjligt. Du kommer få göra saker som du kommer ha nytta av resten av livet.

Innehåll

Under första delen av vårterminen kommer vi arbeta med följande arbetsområden:

Podd - Du kommer att få träna din muntliga förmåga genom att lära dig vad en podd är för att sedan slutligen spela in en egen. Vi kommer gå igenom hur en podd är uppbyggd, vad den kan innehålla och hur den kan skilja sig åt beroende på innehåll och avsändare. Du kommer tillsammans med några andra i klassen få välja ett ämne, göra en "träningspodd" för att sedan bli bedömd i en podd du själv skrivit manus och spelat in. 

Faktaarbete - Du kommer få göra ett faktaarbete om ett gymnasieprogram som du är intresserad av eller vill veta mer om. Du ska samla fakta, genomföra en intervju samt sammanställa i en Power point som du sedan redovisar muntligt för gruppen. 

Cv & personligt brev - Du kanske är intresserad av att söka ett sommarjobb detta året? Då gäller det att vara ute i god tid. Vi kommer gå igenom hur man skriver både CV och personligt brev och målet är att du under vårterminen ska söka minst ett sommarjobb. 

Läsning - Vi kommer fortsätta att läsa/lyssna på våra böcker. Har du inte riktigt kommit igång ännu kommer jag hjälpa sig att ladda ner en bok i Legimus alternativt om du vill ha en bok som du läser i själv. Vi kommer träna att att skriva läslogg och därmed också reflektera över det vi läst.

Ordförståelse/läsförståelse/stavning/skiljetecken - Vi kommer också fortsätta träna skriftspråket så att du blir mer säker när du skriver olika typer av texter och ska förmedla dig i skrift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: