Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids - Ritkurs

Skapad 2020-12-22 09:53 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola F – 6 Biologi
Eleverna färglägger bilder på djur där de tränar uthållighet, noggrannhet och att komponera en bild på ett sätt som de tror blir så naturligt och trovärdigt som möjligt. Eleverna ger och tar lärdomar av varandra i ett tillåtande klimat.

Innehåll

Beskrivning av aktivitet

Eleverna tecknar och färglägger bilder för att få uttrycka sig estetiskt, genom att träna på olika element som bygger upp en bild: färg form, linje, yta samt för- och bakgrund. Men även träna uthållighet, noggrannhet och att lära av och med andra, dela med sig av kunskap, skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Eleverna övar sig genom att använda ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter och hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Utvärdering 

Under hela lektionstillfället lyfts olika dilemman och funderingar upp som vi i lugn och ro kan bearbeta tillsammans.

Utvärderingen sker i grupp av och med eleverna där vi lyfter vad som varit svårt, vad kan man tänka på, ger varandra tips och att det alltid är tillåtet att lära av någon annan och härmas.

Utvärderingen sker också på individnivå där jag tillsammmans med eleven tittar på bilden och ser utvecklingen i bildarbetet  tillsammans och uppmärksammar vad som är genomarbetat och vad som kan arbetas med vidare, om eleven vill, visar vi gruppen bilden och pekar på det som andra kan lära av bilden och använda sig av.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: