Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy slöjdpåse år 4 vt20

Skapad 2020-12-22 09:45 i Gottsta skola Norrtälje
Sy Slöjdpåse för förvaring
Grundskola 4 Slöjd
Slöjdpåse år 4: Du skall nu sy en slöjdpåse för att kunna förvara dina pågående slöjdprojekt i under kommande år.

Innehåll

Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

 • Centralt innehåll
 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl 4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 Syfte

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • formge genom att välja färg på tyg till påse och namnskylt.
 • följa skriftliga instruktioner (arbetsbeskrivning), med stöd av lärare.
 • dokumentera sina arbeten och kommentera arbetsprocessen.
 • använda tidigare inlärda kunskaper, 
 • förstå slöjdord som finns i arbetsbeskrivningen, ex.såsom.:pressarfot,knappnålar,tvärnåla,sömsmån,avig- och rätsida,stryka,sicksacksöm ,raksöm m.m.

Du kommer få undervisning om:

Hur du kan förstå orden och följa  arbetsbeskrivningen till slöjdpåsen 

Slöjdspecifika begrepp, i arbetsbeskrivningen.

Hur du syr på ditt namn på slöjdpåsen.

Redovisning

Genom arbetsinsats och färdigt resultat av slöjdpåse.

Dokumentationen i form av skriftlig redovisning på ord och begrepp och reflektion av den egna arbetsinsatsen.

Bedömning

Jag bedömer hur du arbetar och hur du försöker läsa och följa arbetsbeskrivningen.

Hur du tar till dig av genomgångar och försöker att jobba efter instruktioner.

Tidsåtgång

Något mer än halva terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kopia av Textilslöjd år 4 vt20

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du har ännu inte nått målet att...
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: