Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng

Skapad 2020-12-22 09:47 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Fordonsteknik
FT20A I den här kursen ska vi lära oss att använda verkstadsinformation, verktyg och maskiner på ett professionellt sätt så att vi ska kunna utföra enklare felsökning, reparationer och service på lätta fordon.

Innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet, Fordonslyftar, Verktyg och maskiner, Mekanisk mätning, Beabetningsteknik, Motorprinciper, Ottomotorns tänd och bränslesystem, Dieselmotorns bränslesystem, Kompressionsprov, Ventiljustering, Kamaxeltransmission, Kylsystem, Koppling, Växellåda - Bakaxel - Differential, Drivknutar, Hjälpupphängning - Fjädring - Hjulvinklar, Hydrauliska bromsar, Pneumatiska bromsar, Hjul-Däck-Fälg, Strömmens väg, Batteri och laddningssystem, Startsystem, Fordonens belysning, Service - Vätskor - Filter, Datanätverk - Diagnossystem - Felkoder, Hydraulik, Prisuppgift - Reservdelar - Verkstadsinformation, Gassvets - Lödning - Skärning, Mag-svets, Skarvsladd, Eluttag-Strömställare, Motorvärmare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden samt om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar i fordonet.
  Fod
 • Förmåga att utföra enklare reparationer på olika typer av fordon.
  Fod
 • Förmåga att välja den arbetsmetod som passar för uppgiften.
  Fod
 • Förmåga att använda verktyg och utrustning.
  Fod
 • Förmåga att i arbetet ta ansvar för maskinella och ekonomiska värden samt för sin egen och andras säkerhet.
  Fod
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetsuppgifterna.
  Fod
 • Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod
 • Centralt innehåll
 • Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
  Fod  -
 • Lyft och uppallning av motorfordon.
  Fod  -
 • Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, drivlina, chassikomponenter och bromsar.
  Fod  -
 • Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon.
  Fod  -
 • Enklare intervallservice enligt fordonstillverkarens anvisningar.
  Fod  -
 • Enklare demonterings- och monteringsmoment av olika delar i fordons huvudkomponenter.
  Fod  -
 • Informationssystem och manualer för arbetet.
  Fod  -
 • Hantering av de verktyg och maskiner som används i arbetet.
  Fod  -
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  Fod  -
 • Tekniska termer och begrepp.
  Fod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  A
 • Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  C
 • Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är gott.
  Fod  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
  Fod  C
 • Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
  Fod  E
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  A
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  C
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  E
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  A
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  C
 • Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  E

Matriser

Fod
Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng

Förmågor
Kunskapskrav
Innehåll Innehåll
Undervisning
Aktivitet
Tidsplan
Kunskaper om fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden samt om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar i fordonet.
Eleven beskriver fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.
Fordons huvudkomponenter Enklare demonterings- och monteringsmoment av olika delar i fordons huvudkomponenter.
Teoretisk och praktisk undervisning
Litteratur Internet Film Stationsövningar Övningar på fordon
HT/VT
Förmåga att utföra enklare reparationer på olika typer av fordon
Eleven utför service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer demonterings- och monteringsarbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.
Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon. Enklare intervallservice enligt fordonstillverkarens anvisningar. Informationssystem och manualer för arbetet
Teoretisk och praktisk undervisning
Litteratur Internet Film Stationsövningar Övningar på fordon
HT/VT
Förmåga att välja den arbetsmetod som passar för uppgiften. Förmåga att använda verktyg och utrustning
I arbetet väljer eleven lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna.
Hantering av de verktyg och maskiner som används i arbetet. Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer. Lyft och uppallning av motorfordon.
Teoretisk och praktisk undervisning
Litteratur Internet Film Stationsövningar Övningar på fordon
HT/VT
Förmåga att i arbetet ta ansvar för maskinella och ekonomiska värden samt för sin egen och andras säkerhet. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetsuppgifterna
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen I arbetet redogör eleven för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet
Teoretisk och praktisk undervisning
Litteratur Internet Film Stationsövningar Övningar på fordon
HT/VT
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Tekniska termer och begrepp.
Teoretisk och praktisk undervisning
Litteratur Internet Film Stationsövningar Övningar på fordon
HT/VT
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: