Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande tal

Skapad 2020-12-22 09:52 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du genomför en muntlig presentation inför grupp.

Matriser

Sve
Informerande tal om kulturmöten

E
C
A
Innehåll
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp där hen presenterar en aspekt av det givna temat. Framförandet innehåller såväl huvudtanke som egen kommentar (värdering, åsikt eller egen erfarenhet).
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp där innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både huvudtanke och exempel.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp där innehållet ger nya relevanta perspektiv på det valda ämnet.
Disposition och sammanhang
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Presentationen är till viss del anpassad till det givna tidsomfånget (dvs. ca 3 min eller mer).
Dispositionen tydligt urskiljbar med inledning, huvuddel och avslutning. Presentationen är i huvudsak anpassad till det givna tidsomfånget (dvs. ca 3 - 7 min).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika delar. Presentationen är i huvudsak anpassad till det givna tidsomfånget (dvs. ca 3 - 7 min).
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Framförande
Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: