Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten Tellus och Rymden

Skapad 2020-12-22 13:09 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
det här arbetsområdet kommer vi lära oss om varför vi har olika årstider och hur dessa hör samman med vår planet och solen. Vi kommer fördjupa oss i jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och lära oss om månens olika faser. Vi kommer även arbeta med stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året samt lära oss om djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om varför vi har olika årstider och hur dessa hör samman med vår planet och solen. Vi kommer fördjupa oss i jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och lära oss om månens olika faser. Vi kommer även arbeta med stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året samt lära oss om djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Tema Tellus och Rymden sträcker sig över fyra veckor och centrerar ämnena svenska, so och no.

Vi genomför enkla fältstudier och observationer i närmiljön, gör enkla undersökningar och dokumenterar dessa med text och bild. 

Vi upptäcker olika typer av spår efter djur och lär oss om hur de och olika växter klarar sig på vintern, tittar på trädens knoppar, använder kikare för att få syn på stannfåglar, mäter temperatur på olika platser och letar efter varma platser med hjälp av värmekamera.

Vi tittar på undervisningsfilmer exempelvis Solen och andra stjärnor(sli.se), Himlakroppar och planereter, årstider(sli), Jordklotets berättelse(urplay.s) och Vill du veta mer om solen?(dvd). 

Vi tränar på att tolka och förstå enkla faktatexter genom att arbeta med läsförståelseuppgifter inom ämnesområdet.

 Vi tränar på att skriva faktatexter genom att skriva enkla texter med stöd av ämnesspecifika ord och begrepp, texterna förstärks med bilder.

Vi tränar på att tala inför en mindre grupp genom att presentera våra bilder och texter för varandra, i detta moment tränar vi även på att ge och få respons.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: