👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Teknik - Leia & Björndjuren knäcker Rymdkoden

Skapad 2020-12-22 13:50 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Fysik Samhällskunskap Matematik Teknik Bild
Vi får följa med de tre björndjuren Obi, Wan och Zen ut i rymden. De sänds upp med den svenska satelliten Mats och behöver rädda satelliten från att kollidera med rymdskrot innan de med hjälp av sin kompis Leia kan fortsätta resan mot Mars, där de ska bygga upp en miljövänlig tankstation.

Innehåll

Tidsperiod:

vecka 2 - 11

Vad kommer jag att lära mig?

 • Du kommer att arbeta med berättelsen "Leia och Björndjuren knäcker Rymdkoden"
 • Du kommer att lära dig om aktuell rymdforskning, satelliter och planeter
 • Du kommer att lära dig om programmering i scratch
 • du kommer att resonera och reflektera över hur vi skapar och bygger samhällen, vad lag och rätt är och vem som ska bestämma

 

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån materialet "Leia och Björndjuren knäcker rymdkoden" som är framtaget av Rymdstyrelsen och Mattecentrum
 • lösa matematik- och programmeringsuppgifter
 • programmera i Scratch
 • arbeta med begrepp
 • Skapa en egen planet och beskriva hur den ser ut, vad som finns på planeten och vad som krävs för att kunna leva på planeten

 

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att programmera i Scratch
 • din förmåga att förklara och berätta om begrepp och teknik som används i rymden
 • uppgifter genomförda under lektionstid
 • din presentation av din planet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6