Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spejarna-planering 5

Skapad 2020-12-22 14:00 i 093291 Förskolan Brunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin och projektfördjupning

Innehåll

uppdaterad projektplan januari 2021

 

Projektplan:

Vi behåller höstens projektplan eftersom vi bara börjat. Barnen uttrycker förtjusning över att fortsätta jobba med Dim, Lummer och skogen. Vi ser också att de båda grupperna närmat sig varandra vilket har varit vårt mål och vi ser en stor pedagogisk vinst med att vi pedagoger jobbar tillsammans. Vi kan olika saker och kan dra fördel av detta.

 

 Vårt målområde är: Att väcka intresse för hur människan är beroende av, har nytta av och interagerar med såväl andra människor samt djur och växtlighet runt omkring.

 

Vårt syfte är: Att ge barnen möjlighet att förstå sin betydelse, sitt ansvar och sin koppling till omvärlden och ett försök att väcka intresse för och göra kopplingar till omvärlden både bakåt i tiden och framåt till kommande generationer.

 

Vår metod är: Vi ska se till att material finns tillgängligt i alla rum under dagarna för att inspirera till kreativt skapande.

 

 Vår generativa fråga är

 

 •  För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?
 • Hur ska vi ge de bästa förutsättningar i vår undervisning och utbildning så att vi ger barnen förutsättningar att skapa varaktiga relationer till varandra och omgivning/skogen och det liv som finns där.
 • Hur formar vi våra undervisningstillfällen så att individuellt och kooperativt lärande utvecklas.

 

 Andra frågor: Hur ska vi iordningsställa i miljön för att återskapa skogen i alla rum? fokus på språk, matematik, estetik och digitalitet.

 

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

 • självkänsla, tillit till egen förmåga
 • respekt och omtanke om varandra
 • nyfikenhet och intresse för ämnet och för att lära sig nya färdigheter

 

Återblick: vi tittar tillbaka på stenskulptursförslagen, funderar tillsammans hur vi ska bygga skulpture(n)rna och gör därefter ett gemensamt besök i skogen. 

   

Carl Williams karta kan bli en ingång till att återigen väcka intresse för historia och framtid. Ett brev till Spejarna nergrävt i skogen kan bli en ny infallsvinkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: