Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande räknemetoder

Skapad 2020-12-22 14:58 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med de fyra räknesätten, avrundning, överslagsräkning, del av, procent och jämförpris i Del A på Gleerupsportal.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-8

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna använda lämplig metod vid beräkningar av addition, subtraktion, multiplikation och division.

Du ska kunna göra beräkningar med decimaltal

Du ska kunna avrunda

Du ska kunna göra överslag

Du ska kunna beräkna del av någon

Du ska kunna räkna med procent

Du ska kunna räkna ut jämförpris

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Formativt

Aktivt deltagande i klassrumsdiskussioner

Exittickets

Återkoppling på ditt arbete i ditt räknehäfte (visa hur du tänker)

Summativt

Två skriftliga prov

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Gemensam genomgång

Varje område inleds med diskussionsunderlag samt områdets mål och begrepp.

Uppgifter

Från Gleerupsportal, Bingel, Elevspel och stenciler från Elin.

Filmer

Teorifilmer från Gleerupsportal där du har chans att visa din muntliga resonemangsförmåga.

Utmaning

Vi använder utmaningsboken och arbetar i par/mindre grupp för att lösa problem tillsammans.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: