👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text om en barn- eller ungdomsboksförfattare vt21

Skapad 2020-12-22 14:43 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Svenska
Du ska kunna skriva en beskrivande text om en barn- eller ungdomsboksförfattare. Du ska kunna skriva texten men dess typiskt språkliga drag, uppbyggnad och med ett gott innehåll.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • få kunskaper om några kända barn- och ungdomsboksförfattare
 • faktasökning
 • sammanställa fakta och redovisa dem på en plansch
 • planera

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • söka fakta
 • sammanställa fakta i text
 • g

Jag kommer att bedöma detta genom att läsa din text, se hur du hanterar respons.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar
 • söka fakta
 • sammanställa fakta
 • träna på att ge och få respons 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska år 4-5

Ej godtagbar nivå
1
2
3
Skrivregler
Du använder en del grundläggande skrivregler.
Du använder grundläggande skrivregler med viss säkerhet.
Du använder grundläggande skrivregler med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande skrivregler med god säkerhet.
Beskrivningar i texter
Dina texter innehåller mycket enkla beskrivningar.
Dina texter innehåller enkla beskrivningar.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar.
Dina texter innehåller väl utvecklade beskrivningar.
Söka och välja ut information
Du kan med hjälp söka och välja ut information från ett avgränsat urval av olika källor
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av olika källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av olika källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av olika källor.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller mycket enkla beskrivningar, få egna formuleringar och få ämnesbegrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och vissa ämnesbegrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och ämnesbegrepp.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relevanta ämnesbegrepp.
Bearbeta texter
Du kan ge mycket knapphändiga omdömen om texter.
Du kan ge enkla omdömen om texter och med hjälp av respons bearbeta texter.
Du kan ge omdömen om texter och med hjälp av respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge omdömen om texter och med hjälp av respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.