👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan år 4 - Återberättande text

Skapad 2020-12-22 21:02 i Grindskolan Norrtälje
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
När du skriver eller berättar om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för att du återberättar. Du kan återberätta en bra film du sett, ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. När du skriver eller berättar handlar det om något du gjort tidigare eller förut, du berättar i dåtid.

Innehåll

Förmågor

I det här arbetsområdet får du träna på att:

 • formulera dig och uttrycka dig i både tal och skrift
 • analysera olika typer av texter
 • anpassa ditt språk beroende på vem du talar/skriver till och med vilket syfte
 • utforska olika språkliga strukturer i olika typer av texter

 

Vad ska jag lära mig? 

Målet med arbetsområdet är att du ska få träna på att:

 • förstå och tolka olika slags texter
 • se hur olika slags texter är uppbyggda
 • bearbeta texter, både gemensamt och på egen hand
 • skriva utifrån återberättande texters struktur;
  rubrik, inledning, tidsord, kronologisk ordning, styckesindelning, verb i preteritum och avslutning
 • skriva fullständiga meningar

 

Hur ska jag visa det?

Du kommer att bli bedömd utifrån:

 • de kunskaper du visar under lektionerna, t ex i diskussioner och samtal i helklass
 • din inlämnade återberättande text 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Vi kommer att följa Klara svenskans arbetsmaterial.

Uppgifter

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan år 4 - Återberättande text - Skriva

Skriva; jag kan:

På väg
Med säkerhet
Skriva rubrik, inledning och avslutning
Hålla mig till ämnet
Skriva i kronologisk ordning
Skriva med varierande tidsord
Dela upp min text i stycken
Skriva verben i preteritum
Skriva fullständiga meningar