👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och känslor VT 2021

Skapad 2020-12-23 09:44 i 044201 Förskolan Västergök Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Vi vill ge barnen på Ugglebo olika verktyg för att känna igen och kunna ge uttryck för olika känslor, skapa förståelse för varandra och lära sig mer om hur man är en bra kompis.

Innehåll

 

Ugglebo har med sina 3 pedagoger och 15 barn tillsammans sett att det finns ett behov av att förstå varandra, vara en bra kompis, ge varandra utrymme och att lära sig utrycka och att förstå olika känslor. 

Vi pratar mycket om att vänta på vår tur och att blandandet lyssna när någon säger stopp.
Många av barnen har ett stort intresse för böcker, medan andra är mer fysiska vilket vi vill ta vara på och vi kommer att utgå från Linda Palm och Lisa Sollenbergs kompisböcker för de yngre när vi jobbar mot våra mål.

Arbetssätt:

Vi kommer främst att fortsätta att arbeta i våra smågrupper, detta gör vi redan dagligen och vi roterar så att barnen både får undervisnings tillfällen av olika pedagoger men också tillsammans med olika barn. Detta gör att barn gruppen konstant ges möjlighet till andra vänskaps relationer.

Vi pedagoger bemöter barnen på ett positivt sätt och tar hänsyn till varandra. 

Vi handleder, är närvarande och vägleder om det behövs vid konflikter. 

Digitala verktyg såsom IPad, ljusbord, Blue-Bot och projektor är tillsammans med bland annat högläsning några av verktygen vi kommer att använda oss av. 

Språk: 

Dagliga samlingar och både oplanerade och planerade högläsningar. 
Vi är aktivt lyssnande pedagoger och uppmuntrar barnen att prata med Varandra. Vi finns med vid eventuella konflikter som stöd och ev vägledning om det behövs. 


Matematik:

Vi tränar på turtagning och pratar sist och först etcetera. 

 

NTA:

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18