👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Musse och Helium

Skapad 2020-12-23 10:18 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Projektet om mössen Musse och Helium ska leda oss in i spännande äventyr och stimulera fantasin, lusten att läsa, vänskap, godhet, samarbete, hjälpsamhet, rätt och fel, mod och självkänsla. Den blir en bra grund för värdegrundsarbetet.

Innehåll

 

På Äventyrarna har vi en barngrupp som består av 5-6-åringar.

Läroplansmål:

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av,tolka , ifrågasätta och samtala om dessa.
Den ska lotsa oss in i lusten att läsa och vi kommer att använda den för att utveckla barnens läsförståelse på ett lustfyllt sätt. 

Vi kommer att använda berättelsen för att leda oss in i värdegrundsarbetet. Vi kommer att arbeta med vänskap, samarbete, mod och självkänsla.

Vart ska vi:

Vi vill fånga barnens nyfikenhet och fantasi och samtala med barnen om vad vi har läst om. Vi kommer även att prata om mod och självkänsla.

Vi kommer att prata om svåra ord och förklara dessa.

Barnen kommer att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga  samt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväldigitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Genom att använda oss av mössens öden och äventyr kommer vi att prata om vänskap, mod och självkänsla.

 

Hur gör vi.

Under vårterminen kommer vi att börja med den första boken om Musse och Helium för att sedan komma in på nästa bok och kanske även den tredje boken - allt beroende på om barnens intresse håller i sig.

Jag hoppas med de böckerna fånga barnens intresse och fantasi.

Under läsningen kommer vi att dela barngruppen för att på det sättet öka koncentrationen. Titta på bilderna som tillhör böckerna som visas på storbild från projektorn eller Ipaden medan vi lyssnar alternativt läser högt ur boken.

Till böckerna finns det en handledning som vi ska använda oss av men även komplettera med skapande aktiviteter som att måla, skapa i trolldeg och annat material.

 

Hur blev det:

Uppföljning och analys görs i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18