👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkotten/Ekorren språk

Skapad 2020-12-23 11:02 i Båtstorp Österåker
Förskola
Samplanering utifrån läsårets årsplan.

Innehåll

 

 

Grupp: Igelkotten/ Ekorren 

 

Årsplanens område:  Språk

 

 

Mål?

Väcka nyfikenhet och utveckla ett intresse kring språk genom sagor, bilder, ord, rim, ramsor, sånger, lekar

 

Kommunikation - ge förutsättningar till ett nyanserat talspråk, utökat ordförråd, leka med ord, 

 

 

 

Varför?

Öka barns språkliga medvetenhet genom ett lustfyllt och lekfullt sätt.

Väcka / öka intresset kring språk och socialt samspel

Stötta och utmana barnen medvetet utifrån deras intressen och behov och för att stimulera deras vidare utveckling.

 

 

Vad?

Benämna och sätta ord på vad vi gör, lära olika begrepp och utöka ordförrådet

Böcker och sagor på olika språk

Sagopåsar, flanosagor, sånger, rim, ramsor, fingerlekar

Munmotoriska övningar

Använda oss av förskolans bibliotek

Bildstöd, dagschema

TAKK (tecken som stöd)

Bornholmsmodellen

Babblarna

 

 

Hur? 

Undervisning i mindre grupper på våra samlingar. Sagopåsar, flanosagor, gruppstärkande lekar, sånger, rim och ramsor, fingerlekar

Öka intresset för böcker och sagor genom att läsa tillsammans.

Använda oss av Polyglutt, sagor på svenska och annat modersmål

Skapa lärmiljöer som inspirerar

Vara i mindre grupper för att kunna samtala och ge plats till varje barn

Benämna och sätta ord på allt vi gör i vardagen för att öka ordförrådet

 

 

 Vem/vilka? 

Alla pedagoger på Igelkotten/Ekorren

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18