Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8B Ungdomsklassiker

Skapad 2012-02-13 12:19 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi arbetar här med litteraturhistoria, epokerna: upplysningen, romantiken och realismen samt några av klassikerna och författarna som skrivit dem.
Grundskola 8 Svenska
"Jag lyder inte min fars råd utan går till sjöss", vem har skrivit detta?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

”I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa”.

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Berättande texter och sakprosatexter

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkbruk

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer under det här arbetsområdet att arbeta med: klassiker, epokerna; upplysningen, romantiken och realismen och författare som verkade under dessa epoker.

Du ska under arbetsområdet:

- Få inblick i epokerna och skapa förståelse för vilken betydelse dessa arv har för oss än idag.

- Få inblick i vad en klassiker är och vad dessa har för betydelse för oss även idag.

- Få kännedom om några av de författare som verkade under dessa epoker, samt även få kunskap om deras verk.

- Träna dig på att känna till ord och begrepp inom upplysningen, romantiken och realismen.

- Träna ordkunskap.

 • Lärarledda genomgångar av:

Klassiker

Epokerna; upplysningen, romantiken och realismen

Författare som verkade under dessa epoker.

Under dessa genomgångar för du anteckningar i ett häfte som du fått av din fröken.

 • Egen läsning av delar av klassiker i boken: Klassisk läsebok.
 • Läsa delar av klassiker i Antologi 2.
 • Läsa delar av klassiker – kopior.
 • Lyssna på delar av klassiker på ljud-cd.
 • Vi kommer se på film: Don Quijote och Gullivers resor.
 • Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 8”, sidor: 48-53 samt ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett perspektiv i fråga om att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen är också grundad i att eleverna ska få ett historisktperspektiv i fråga om att eleverna kan utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, (Kap 2 s. 13).

Visa vad du lärt dig

Elevens uppgift blir att föra anteckningar utifrån det som vi går igenom på föreläsningarna. Arbeta och studera i läroböckerna med de uppgifter som anges. Eleven kommer också läsa och lyssna på olika texter i Klassisk läsebok, Antologi 2 samt ljud-CD. Eleven kommer dessutom att se på film och ta del av innehållet i dessa.

Slutuppgiften blir sedan:

Skiftligt prov på de klassiska författarna, deras verk och epokerna: Upplysningen, romantiken och realismen.

 

Tidsram: 

ARBETSPLAN 8B

Vecka

Arbeta med på lektioner

Läxor/Inlämningar

v. 3

Måndag

Utvärdering

Kort genomgång om vad vi ska arbeta med.

Onsdag

Genomgång: Upplysningen och klassiker.

Torsdag

Film om upplysning

Genomgång författare – upplysningen.

vecka 4

måndag

Genomgång författare – upplysningen.

tisdag

Filmtajm: Don Quijote

onsdag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 8”, sidor: 48-53. Arbeta med uppgifter: s. 50 uppg. 1-3 och s. 53 uppg. 1-4 + 1.

Film: Don Quijote

v. 5

Måndag

Film: Don Quijote

tisdag

Film: Don Quijote

onsdag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 8”, sidor: 48-53. Arbeta med uppgifter: s. 50 uppg. 1-3 och s. 53 uppg. 1-4 + 1.

Skriv en kort sammanfattning om vad filmen Don Quijote handlade om.

Detta bör bli färdigt i dag!

Blir du ej klar arbetar du färdigt med detta hemma!

onsdag

Vi läser texter av Defoe, Swift, och Cervantes (Se. Separat lista)

v. 6

Måndag

Vi läser texter av Defoe, Swift, och Cervantes (Se. Separat lista)

tisdag

Vi läser texter av Defoe, Swift, och Cervantes (Se. Separat lista)

Detta bör bli färdigt i dag!

 

onsdag

Genomgång: Romantiken, realismen och författare.

v. 7

Måndag

Genomgång: Romantiken, realismen och författare.

tisdag

Genomgång: Romantiken, realismen och författare.

H-tiden

Genomgång: Romantiken, realismen och författare.

Torsdag

Genomgång: Romantiken, realismen och författare.

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

onsdag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

Vi läser texter av Scott, Dumas, Dickens, Stevensson, Verne, Twain, Kipling, London och Stowe.

(Se. Separat lista)

Om du får tid över – arbeta med dina instuderingsuppgifter.

v. 9

Måndag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

Vi läser texter av Scott, Dumas, Dickens, Stevensson, Verne, Twain, Kipling, London och Stowe.

(Se. Separat lista)

Om du får tid över – arbeta med dina instuderingsuppgifter.

Onsdag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

Vi läser texter av Scott, Dumas, Dickens, Stevensson, Verne, Twain, Kipling, London och Stowe.

(Se. Separat lista)

Om du får tid över – arbeta med dina instuderingsuppgifter.

Onsdag

Läsa och studera i läroboken ”Ess i svenska lärobok 7”, sidor: 108-119.

Vi läser texter av Scott, Dumas, Dickens, Stevensson, Verne, Twain, Kipling, London och Stowe.

(Se. Separat lista)

Om du får tid över – arbeta med dina instuderingsuppgifter.

 

v. 10

Tisdag

Film: Gullivers resor

Tisdag

Film: Gullivers resor

Onsdag

Film: Gullivers resor

Torsdag

Film: Gullivers resor

Sista 10-15 minuterna av lektionen: Skriv ned vad som har hänt hittills i filmen så du kommer ihåg det!

Skriv ned vad som har hänt i filmen så du kommer ihåg det!

 

V. 12

Måndag

Film: Gullivers resor

tisdag

Film: Gullivers resor

Onsdag

Film: Gullivers resorr

Sista 10-15 minuterna av lektionen: Skriv ned vad som har hänt hittills i filmen så du kommer ihåg det!

Skriv ned vad som har hänt i filmen så du kommer ihåg det!

v. 13

Måndag

Frågestund! instuderingsfrågor

Onsdag

PROV P Å UNGDOMSKLASSIKER!

Utvärdering?

Med reservation för ändringar.

Bedömning

Vi kommer bedöma Din förmåga att:

 • Dina kunskaper om aktuella författare, dess verk och epokerna: Upplysningen, romantiken och realismen.
 • Se samband mellan samhälle och litteratur under upplysningen, romantiken och realismen.

+ Aktuella delar ur kunskapskrav för åk 9.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: