👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, läsa och skriva, del 3

Skapad 2020-12-27 16:52 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
En planering i ämnet samhällskunskap för elever i åk 5 gällande rättigheter och rättsskipning.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags för dig att lära dig mer om texttypen berättande text. Vi kommer att läsa olika berättande texter och träna oss i att skriva miljö- och personbeskrivningar. Vi fortsätter med extra fokus på rättstavning. Nu sätter vi igång!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta område under vecka 2-15.

Vi kommer att:

 • utgå ifrån läroboken Klara svenskan och läromedlet Zick Zack.
 • arbeta med texttypen berättande text och analysera hur dessa byggs upp.
 • skriva person- och miljöbeskrivningar
 • träna oss i att skriva egna berättelser.
 • arbeta med skrivregler och rättstavning.
 • läsa texter enskilt, i lärpar och gemensamt.
 • läsa och lyssna på böcker på Inläsningstjänst.
 • läsa skönlitterära böcker och texter
 • ha läsläxa och rättstavningsläxa. 
 • samtala och lära oss hur man för samtal vidare.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. 
Du kommer att skriva berättelser, som du lämnar in i Classroom.
Du kommer att ha läxa och prov i rättstavning.

 

Begreppslista
deckare, problem, händelser, villospår, ledtrådar, vändpunkt, rubrik, personbeskrivning, miljöbeskrivning, tidsord, preteritum, sägeverb, dialog, dubbelteckning

 

SSA-mål
Vad krävs det för att man ska bli författare? Detta yrke kommer vi att titta lite extra på under den här perioden.

Digitalt mål
Du ska kunna hantera din bokhylla på Inläsningstjänst. Det betyder att du både ska kunna ladda ner böcker och kunna rensa bort gamla.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Tala, läsa och skriva, del 3

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsförståelse
Jag förstår olika sorters texter och och kan svara på frågor om texten. Jag sammanfattar texten.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag säger eller skriver svar på frågor "på raden". Mina sammanfattningar är enkla och kronologiska.
Jag säger eller skriver svar på frågor "mellan raderna". Mina sammanfattningar är utvecklade.
Mina sammanfattningar är välutvecklade och har god koppling till sammanhanget..
Budskap och upplevelse
Jag tolkar texters budskap och beskriver min upplevelse av det jag läst.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Mina resonemang är enkla och jag beskriver min upplevelse av läsningen på enkelt sätt.
Mina resonemang är underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Mina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva texter- berättande text
Jag skriver berättande texter med fungerande struktur, tidsord och verb i preteritum.
med inledning och avslutning och en röd tråd så man förstår innehållet
med inledning och avslutning, oftast rätt meningsbyggnad, och röd tråd så man tydligt förstår innehållet
med inledning och avslutning, korrekt meningsbyggnad, sambandsord och en röd tråd så man tydligt förstår innehållet
Skrivregler
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar korrekt.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkter. Jag stavar med viss säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar relativt rätt och använder mig av dubbelteckning.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar mestadels rätt.
Samtala
Jag samtalar och ställer frågor som fördjupar och breddar samtalet.
 • Sv  A 6
Jag samtalar på ett enkelt sätt. Jag ställer någon fråga och framför på ett enkelt sätt mina egna åsikter.
Jag samtalar på ett utvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och framför mina åsikter, så att samtalet antingen fördjupas eller breddas.
Jag samtalar på ett välutvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och samtalet fördjupas och breddas.