👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället förr och nu och Medier

Skapad 2020-12-27 18:24 i Röllingbyskolan Österåker
Medier hör till kunskapsområdet "Information och kommunikation".
Grundskola 4 – 6 Historia Samhällskunskap
Samhället har förändrats en hel del de senaste 200 åren och detta liksom avsnittet om medier och källkritik kommer vi att lära oss mer om fram till sportlovet. Vi utgår ifrån läromedlet: Upptäck Samhälle.

Innehåll

Mål och syfte

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Vilka viktiga samhällsfunktioner har vi?
 • Hur har samhället förändrats de senaste 200 åren?
 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? (Hur fungerar medier i en diktatur?) 
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? 
 • Vad ska vi tänka på om vi är källkritiska?

 

Centrala begrepp

 • orsak
 • konsekvens
 • lagar, regler och normer
 • medellivslängd
 • medier
 • opinionsbildning
 • reklam
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • yttrandefrihet
 • tryckfrihet
 • censur
 • källkritik
 • kommunikation

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • läsa kapitlen Samhället förr och nu och Medier i boken "Upptäck Samhälle"
 • svara på frågor som hör till boken
 • diskutera och träna begrepp
 • se några utvalda filmavsnitt om källkritik (NE)
 • Kahoot
 • avsluta med att skriva ett prov av NP-karaktär.

 

Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

 • - Var aktiv på lektionerna. Ställ frågor och svara på frågor.
 • - Delta i diskussioner.
 • - Genom skrivuppgifter och prov.

Uppgifter

 • Prov-Medier och källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Hi Sh
Samhället förr och nu och medier

Du är på väg mot godtagbara kunskaper.
Du visar godtagbara kunskaper.
Du visar mer än godtagbara kunskaper.
Källkritik
Granska en källa med hjälp av källkritiska frågor. Antal exempel och resonemangens kvalité. Du förklarar varför man ska ställa källkritiska frågor.
 • Sh  E 6
Du kan inte ge exempel på någon källkritisk fråga
Du kan ge några exempel på källkritiska frågor men du förklarar inte varför man ska ställa dem.
Du kan ge flera exempel på källkritiska frågor och du förklarar varför man ska ställa dem.
Begrepp
Ha kunskap om och använder begrepp som har med medier och källkritik att göra.
 • Hi  E 6
 • Sh  E 6
Du använder dig inte av/förstår inte innebörden av begreppen.
I beskrivningar kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Medier i demokrati och diktatur
Skillnader mellan mediers roll i diktaturer och demokratier.
 • Sh  E 6
Du kan inte ge något exempel.
Du ger exempel på vad man får skriva i medier i en demokrati eller i en diktatur och förklarar varför det är så på en grundläggande nivå.
Du ger exempel på vad man får skriva i medier i en demokrati och i en diktatur och varför det är så.
Använda medier för att påverka
Ge exempel på och förklara hur man kan använda medier för att påverka andra.
 • Sh  E 6
Du kan inte ge något exempel.
Du kan ge några exempel men du förklarar inte dina exempel.
Du ger flera exempel som du förklarar.
För- och nackdelar med reklam
Resonemangens kvalité. Du kan t.ex. förklara ditt exempel i flera led. Ge exempel från olika perspektiv t.ex. för den som ser reklamen, den som säljer varan och de kanaler som sänder reklamen.
 • Sh  E 6
Du kan inte ge exempel på fördelar och nackdelar med reklam.
Du ger exempel på en fördel och en nackdel med reklam. Du förklarar på ett enkelt sätt varför.
Du förklarar på ett utvecklat sätt flera av dina exempel på fördelar och nackdelar med reklam.
Sociala nätverk, internet och mobiltelefoner
Ge exempel på för- och nackdelar med sociala nätverk, internet och mobiltelefoner. Förklara dina exempel t.ex. i flera led eller ge exempel ur olika perspektiv.
 • Sh  E 6
Du kan ge ett exempel på en fördel eller en nackdel.
Du kan ge flera exempel på för-och nackdelar men du förklarar inte dina exempel.
Du kan ge flera exempel på för-och nackdelar och du förklarar dina exempel.
Samhället förr och nu
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Sh  E 6
Du kan inte ge exempel på varför människor bor i samhällen eller hur samhället har förändrats de senaste två hundra åren.
Du kan ge exempel på varför människor bor i samhällen och berätta hur samhället har förändrats de senaste två hundra åren.
Samhällsviktiga funktioner
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du kan inte uppge några samhällsviktiga funktioner.
Du kan ge exempel på minst en samhällsviktig funktion och förklara varför den är viktig.
Du kan ge exempel på flera samhällsviktig funktion och förklara varför de är viktiga.