Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 4

Skapad 2020-12-27 23:58 i Gylle skola Borlänge
Kristendom
Grundskola 4 Religionskunskap
Kristendomen har varit rådande i Norden i 1000 år och har präglat våra värderingar och levnadssätt. Vi ska lära oss om de grundläggande dragen i religionen kristendom. Du ska kunna några av de begrepp som förekommer inom kristendomen, några högtider, några ceremonier samt kunna föra enkla resonemang om etik och moral inom religionen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religionen Kristendom, asatron och ursprungsbefolkning. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur kristendom påverkade människor när den kom till Sverige och hur asatron påverkade samhället. Få kunskap om kristendoms traditioner och högtider. Undervisningen skapar förutsättningar att eleverna utvecklar livshållning och får en förståelse för sitt eget och andra människors tänkande. Elever ges möjlighet att ta ställning till etiska och moraliska frågor.

 

Ur centralt innehåll:

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

 • Kristendomens centrala tankegångar.

 • Berättelser från Bibeln, Asatron och samisk religion.
 • Begreppen religion, livsåskådning, etniska begrepp tex. rätt och orätt, jämlikhet.
 • Identitet, frågor som vem är jag, bra kompis.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna högtider och varför de firas.
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu. 
 • delta i diskussioner kring kristendomen.
 • berätta om asatron och samisk tro.
 • delta i diskussioner om identitet.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med Pulsboken Religion, Utkik Religion där vi läser och diskuterar innehållet.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och arbetar med skriftliga uppgifter i grupp och enskilt.

 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Hur mycket kan du berätta om tidig kristendomen
 • Re  4-6
Du har baskunskaper om några av världsreligionen heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan religioner.
Du har goda kunskaper om några av värlsreligionen heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av värlsreligionens heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan religioner.
Kristna traditioner
Hur du resonerar om traditionernas betydelse nu jämfört med förr.Vilka traditioner kan du??
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Fornskandinavisk religon och Asatron
Hur noga kan du beskriva fornskandinavisk religion och hur många exempel kan du ge på fornskandinavisk religion i samhället idag.
 • Re  4-6
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religon. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religon i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religon. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religon i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religon. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religon i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: