Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter 4-6

Skapad 2020-12-28 12:00 i Främbyskolan Falun
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Har du någonsin varit med och skruvat ihop möbler ifrån IKEA, fått lego i present och byggt ihop eller bakat något smaskigt efter recept? Då har du läst en instruerande text. Vi ska tillsammans ta reda på vad det är för speciellt med just instruerande texter och vad som är viktigt att tänka på när man skriver dem. För ingen vill väl äta en sockerkaka som inte har socker i smeten utan hällt utanpå när kakan är klar? Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda och vilka språkliga drag en instruerande text har. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva en instruerande text.

Innehåll

Syfte och mål

Arbetet ska utveckla elevernas kunskaper om hur instruerande texter är uppbyggda, vad meningen med dessa texter är samt att skriva olika former av instruktioner. 

Arbetssätt

Under arbetet med denna texttyp händer detta i undervisningen:

- Eleverna läser olika instruerande texter. Både tyst läsning, högläsning samt högläsning från läraren.

- Eleverna skriver egna instruerande texter. Tillsammans med klasskamrater och enskilt. Både med egenvalt ämne samt med hjälp av färdiga ämnen eller efter givna instruktioner.

- Begrepp (exempelvis rubrik, punktlista, arbetsgång, inledning, styckeindelning, mm).

- Stavning, meningsbyggnad och välskrivning.

- Bearbetning av egna och andras texter.

- Att muntligt kunna ge och ta instruktioner.

-Vi arbetar med Skrivrummet för åk 5- Instruerande texter

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text utifrån de språkliga dragen som är typiska för instruerande text.

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
    Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
    Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Börjar
Utvecklar
Befäster
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
RUBRIK
Nämner målet med texten i förbigående
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
MATERIAL
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
ARBETSGÅNG
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
TEXTBINDNING
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
VERB I IMPERATIV
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Använder ett mera opersonliga man-tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
ÄMNESSPECIFIKA ORD
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
ORDKLASSER
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: