Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-12-28 14:03 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med matematik på Stjärnan läsåret 2021

Innehåll

Vi påminner varandra att ta vara på den kunskap vi fick under tiden vi arbetade med matematiklyftet. Synliggöra den matematik vi ser i barnens vardagliga aktiviteter. Koppla dokumentation till de olika modulerna. 

Vi vill skapa fler aktiviteter där fokus ligger mer på matematik och våga utmana barnens tankar om vad som är matematik och hur vi kan använda matematik på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: