Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-12-28 14:54 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med språk och kommunikation på Solen läsåret 2021/2022

Innehåll

Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka och tydliggöra på fler sätt än bara det verbala språket. Vi använder kommunikation och benämner vad vi gör för att ge barnen stor tillgång till språket. Vi ska arbeta mycket med sång, rim, mungymnastik och ramsor för att göra språk och kommunikation lustfyllt. Vi använder oss av kroppsspråket vid tex dans och rörelse och tolkar och benämner barnens kroppsspråk. 

Vi läser för barnen och vi vill ha böcker tillgängligt på fler platser på hemvisten. Vi arbetar med läslyftet och sagornas värld på flera olika sätt än bara traditionell högläsning, exempelvis boksamtal, golvsagor, improvisation, digitala tolkningar och så vidare. För de barn med annat modersmål än svenska använder vi litteratur på barnets hemspråk om det finns på Polyglutt. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: