Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-12-29 11:23 i Dunkers Skola Stiftelsen Dunkers
Vi kommer att arbeta med den tid då Sverige var som störst och mäktigast. Sveriges stormaktstid.
Grundskola 5 – 6 Historia
Under 1600-talet lyckades Sverige att bli ett av Europas största och mäktigaste länder. Hur kunde detta ske och hur påverkade det Sverige, befolkningen där och övriga Europa?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge er kunskap om den valda perioden, dess händelser och gestalter. Ni kommer att få kunskap om förändringar som skedde och hur de kan ses idag.

Vidare kommer vi att se och diskutera olika sätt att se på historien samt träna på att använda ämnesrelaterade ord och begrepp. 

Arbetsgång

Vi kommer att läsa texter, se film och diskutera tillsammans. Vi kommer även att arbeta oss fram genom ett arbetshäfte som blir vår utgångspunkt.

Bedömning

Jag kommer att ge er ett omdöme utifrån deltagande under lektioner samt ert arbete i arbetshäftet. Det jag kommer att se efter är detta:

 • Era kunskaper om Stormaktstiden, händelser och personer från perioden.
 • Era resonemang om orsaker och konsekvenser till förändringar som då sker.
 • Hur saker så som politik och levnadsvillkor förändras över tid.
 • Hur perioden har påverkat och syns i vår tid.
 • Er förmåga att använda relevanta ord för området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har goda kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har mycket goda kunskaper om Stormaktstidens historiska förhållanden, skeenden och gestal¬ter.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av saker så som samhällsförändringar, och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då enkla sam¬band mellan olika tidsperioder.
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då förhållande¬vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker hur levnadsvillkor och politik har förändrats över tid och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar på hur dessa saker påverkar vår samtid. Du motiverar dina tankar välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder när du talar och skriver om historiska förhållanden, händelser och gestalter ord och begrepp som hör till området på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: