Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TYSKA ÅR 9 DER SPRUNG 4

Skapad 2020-12-29 11:50 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer under kommande period jobba med kap 8, 9, 10, 12, 14. Genom att läsa olika texter och jobba med olika uppgifter kommer ni att utveckla språkförståelsen i tal och skrift. Vi kommer att beröra grammatiken och förbereder oss med vårt extra skapade veckoprogram inför samtliga provtillfällen som kommer att äga rum veckorna 6, 12 och 18.

Innehåll


 

Tyska åk 9

Veckorna 2-23

 

Kapitel 8

Wahr oder nicht wahr? 1

 

Kapitel 9

Schüler über Schüler

 

Kapitel 10

Schweden und Deutschland

 

Kapitel 12

Österreich – ein Land mitten in Europa

 

Karneval und Fastnacht

 

Kapitel 14

Die Mauer

 

Kapitel 15

Zusammen

 

Kapitel 16

Wahr oder nicht wahr? 2

 

Kapitel 17

Was würdest du machen?

 

Kapitel 18 (reserv)

Wer reitet so spät … ?

 

Förberedelserna inför NP

 

Centralt innehåll

Vi kommer under kommande period jobba med kap 8, 9, 10, 12, 14. Genom att läsa olika texter och jobba med olika uppgifter kommer ni att utveckla språkförståelsen i tal och skrift. Vi kommer att beröra grammatiken och förbereder oss med vårt extra skapade veckoprogram inför samtliga provtillfällen som kommer att äga rum veckorna 6, 12 och 18.

Kopplingar till läroplan

·       kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.

·       kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.

·       kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.

·       Kommunikationens innehåll

-          Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

-          Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

-          Åsikter, känslor och erfarenheter.

-          Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

·       Lyssna och läsa – reception

-          Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

-          Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

-          Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

-          Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

-          Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

-          Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

·       Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

-          Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

 

Vilka förmågor ska du utveckla?

Kunskapskraven

Du ska vidga dina kunskaper genom att

·       läsa olika texter

·       olika uppgifter (skriftligt)

·       hörförståelse

·       grammatik (substantiv, prepositioner, adjektiv, pronomen, verb, konjunktioner, tidsuttryck)

·       textförståelse

 

 

Vilka grundläggande begrepp och fakta behöver du kunna?

Målet med undervisningen är att

·       kunna uttrycka sig muntligt så mottagaren förstår (samtala om vardagliga ämnen).

·       kunna förstå talad tyska i olika sammanhang samt kunna svara på frågor.

·       kunna ta till sig grammatiken och tillämpa den i skrift.

·       läsa och förstå texter i olika sammanhang och kunna svara på frågor.

Elevinflytande

Du ska förbereda dig genom att repetera det vi har gått igenom lektionen innan. Bidra gärna med dina idéer till varierade och inspirerande lektioner.

Använd checklistan som finns i den här pedagogiska planeringen för att kunna vara säkert på att du förstår kapitelvist våra delmoment.

 

 

Hur ser undervisningen ut så att du får chansen att utveckla dessa förmågor? Vilket material kommer vi att använda?

Undervisningen kommer att innehålla

- genomgångar av olika viktiga grammatiska termer

- läsning av olika texter; berättelser, dialoger, dikter, sånger, roliga historier

- ord- och frasinlärning

- muntliga övningar såsom fritt tal, ställa frågor, svara på frågor, dialoger, låttexter

- skrivövningar

- hörövningar

- olika uppgifter på tyska

 

 

Hur kontrollerar jag att du har utvecklat de förmågor som var avsikten?

Jag kommer att bedöma följande

din läsförståelse:

- hur du förstår och tolkar innehållet i olika texter, - hur du svarar på frågor

dina muntliga kunskaper:

- hur du kommunicerar på tyska vad gäller ord, fraser och meningar,

- hur du gör dig förstådd

- hur du böjer verben med mera

 - hur du använder artiklarna med mera

- hur du agerar efter muntliga instruktioner

dina skriftliga kunskaper:

- hur du uttrycker dig på tyska med ord, fraser och meningar

- hur du person böjer starka och svaga verb

- hur du använder artikel vid substantiv

- stor bokstav vid substantiv

- hur du agerar efter skriftliga instruktioner

din hörförståelse:

- hur du förstår innehållet genom att återberätta budskapet och svarar på frågor

- agerar efter muntliga instruktioner

- kunskaper om de tyskspråkiga länderna

 

Examination:

-          vecka 6 hör- och läsförståelse

-          vecka 12 skriva och ordförråd

-          vecka 18 grammatik och muntligt

  

 

 

Veckoplanering

måndag/onsdag

fredag

Vecka 2

Fokus

Text- och hörförståelse

 

 

Kapitel 8 Wahr oder nicht wahr? 1

Textbok s.48 och 49

Övningsbok s.48 och 49

 

 

Övningsbok s.48 och 49

Tysk teve

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 3

Fokus

Arbete med övningsboken

Skriva och grammatik

 

 

Kapitel 9 Schüler über Schule

Textbok på s.50 och 51

Övningsbok s.53 till 55

 

Övningsbok verb s.120 à repetition

 

Läxa: Glosor i kapitel 9 till vecka 5.

 

 

Textbok s.52

Övningsbok s.52 och s.56 hörövningen

Skriv egen liten text

Textbok s.53 till 55

Övningsbok s.50 och 51

Övningsbok prepositioner s.142 à repetition

 

Vecka 4

Fokus

Muntliga diskussioner

Projekt Harry Potter

 

 

Muntliga diskussioner i gruppen

Övningsbok s.57

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Examination: Skriftligt förhör av glosorna i kapitel 9.

 

 

Kapitel 10 Schweden und Deutschland

Textbok s.56 till 59

Övningsbok s.58

Textbok s.60 till 62, låten 63

Övningsbok s.59 och 60 samt hörövningen på s.61 och 62

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Läxa: Glosor i kapitel 10 till vecka 7.

 

Vecka 5

Fokus

Grammatik

Projekt Harry Potter

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à substantiv och satskonstruktion

à verb och prepositioner

à ackusativobjekt och dativobjekt

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à substantiv och satskonstruktion

à verb och prepositioner

à ackusativobjekt och dativobjekt

 

Vecka 6

 

 

hör- och läsförståelseprov

 

 

hör- och läsförståelseprov

 

Vecka 7

Fokus

Arbete med övningsboken

Skriva och grammatik

Projekt Harry Potter

 

 

Examination: Skriftligt förhör av glosorna i kapitel 10.

 

Karneval und Fastnacht

Textbok s.98 och 99

Övningsbok s.94

 

Textbok s.100 och låten s.101

Övningsbok s.95

 

 

Skriv en sammanfattning om Karneval och Fastnacht och träna din skriv- och grammatikförmåga.

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 8

 

 

sportlov

 

sportlov

Vecka 9

Fokus

Muntliga diskussioner

Projekt Harry Potter

 

 

Kapitel 12 Österreich – ein Land mitten in Europa

Textbok s.68 och 69

Övningsbok s.69

 

Övningsbok hörförståelse s.74 och 75 samt „Skifahren“ från s.71 till 74

Muntliga diskussioner i gruppen

 

 

Textbok s.70 till 72, samt dikten s.73

Övningsbok s.69, tillhörande dikten s.70

 

Arbete med Mini-Projekt i övningsboken

- berätta muntligt om vad du nu vet om Österrike på s.76

- gör ett litet manus om Österrike och berätta detta för dina kamrater

Muntliga diskussioner i gruppen

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 10

Fokus

Grammatik

Projekt Harry Potter

Träning NP

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à adjektiv

à pronomen

à konjunktioner

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à adjektiv

à pronomen

à konjunktioner

 

Vecka 11

Fokus

Text- och hörförståelse

Projekt Harry Potter

 

 

Kapitel 14 Die Mauer

Textbok s.78 till 80

Övningsbok s.81 och hörförståelse s.83

 

 

Textbok s.81 och 82 samt låten s.83

Övningsbok s.82 uppgift B och C

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 12

 

 

skriv- och ordförrådsprov

 

skriv- och ordförrådsprov

Vecka 13

Fokus

Arbete med övningsboken

Skriva och grammatik

Projekt Harry Potter

 

 

Kapitel 15 Zusammen

Textbok s.84 och 85

Övningsbok s.84 och hörförståelsen s.85

 

 

Skriv en berättelse om hur du upplever separation och separationsångest. Du ska visa dina ordkunskaper och grammatiska kunskaper.

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 14

 

 

påsklov

 

 

påsklov

 

Vecka 15

Fokus

Muntliga diskussioner

 

 

Kapitel 16 Wahr oder nicht wahr? 2

Textbok s.86 och 87

Muntliga diskussioner i gruppen

 

 

Övningsbok s.86 och 87

Muntliga diskussioner i gruppen

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 16

 

 

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à substantiv och satskonstruktion

à verb och prepositioner

à ackusativobjekt och dativobjekt

 

 

Grammatik

Genomgång av följande områden:

à adjektiv

à pronomen

à konjunktioner

 

Vecka 17

Fokus

Arbete med övningsboken

Skriva och grammatik

 

 

Kapitel 17 Was würdest du machen?

Textbok s.88 och 89 samt 90

 

 

Textbok s.90 till 92 samt låten s.93

 

Skriv en berättelse om en vän eller din bästa vän. Beskriv denna person och berätta om vad ni tillsammans har upplevt.

 

Vecka 18

 

 

grammatik och muntligt

 

 

grammatik och muntligt

Vecka 19

 

 

Övningsboken s.88, 89 och 90

 

Övningsboken s.91, 91

Muntliga diskussioner i gruppen

 

Övningsboken s.92 och hörförståelsen s.93

 

 

Kapitel 18 Wer reitet so spät … ?

Erlkönig von Goethe

 

Lär dig dikten utantill.

 

Vi tittar på tysk teve.

 

Återkoppling och utvärdering:

Vi reflekterar och utvärderar muntligt i gruppen.

 

Vecka 20

Projekt moderna språk

 

 

projekt inom moderna språk

 

 

projekt inom moderna språk

Vecka 21

Projekt moderna språk

 

 

projekt inom moderna språk

 

 

projekt inom moderna språk

Vecka 22

Projekt moderna språk

 

 

projekt inom moderna språk

 

projekt inom moderna språk

Vecka 23

 

 

film

 

sommarlov

Arbeta självständigt med följande uppgifter:

1. grammatiken i övningsboken, fritt val

2. skriv en text på egen hand och lämnar in till mig

3. träna på glosorna vi har hittills gått igenom

 

 

 

Uppgifter

  • Checklista

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: