Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära - Klara svenskan åk 4

Skapad 2020-12-29 11:57 i Bergaskolan Uppsala
PP för Klara svenskan - språklära, åk. 4
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, där du får repetera flera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap så som antonymer, synonymer, och särskrivningar. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, dialekter och vardagsspråk.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad det är eleven ska kunna

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. 

 

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt eleven ska öva på det den ska kunna

Samtal och diskussioner.
Genomgångar och visningar.
Arbete i elevboken samt med kompletterande uppgifter till dessa.

 

 

 

3. Bedömningsuppgifter - hur eleven kommer att visa vad den lärt sig

Jag kommer att bedöma din delaktighet under genomgångarna av de olika arbetsområdena, hur du besvarar frågorna och uppgifterna samt hur du
formulerar dig skriftligt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: