Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 2 kap 4

Skapad 2020-12-29 15:19 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer bl a gå igenom regeln för dubbelteckning samt öva på att skriva faktatexter.

Innehåll

Vi repeterar:

 • återberättande
 • titel, författare, omslagsbild
 • hörförståelse
 • läsförståelse
 • läslig handstil
 • muntlig presentation

Nytt som vi går igenom:

 • att lyssna efter hur olika miljöer beskrivs i sagor
 • lång och kort vokal
 • dubbelteckning
 • faktatext (planering t ex stödord/mind map och hur den skrivs)

Målet är att du ska kunna:

 • kommentera och återge några viktiga delar av en texts innehåll (läsförståelse)
 • skriva texter med läslig handstil och använda stor bokstav och punkt på ett korrekt sätt
 • skriva en enkel faktatext som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: