Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan Atomkemi/materia 7 D v 2- v6

Skapad 2020-12-29 16:07 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering atomkemi/vad är materia klass 7 D v 2 till v 6

Innehåll

Preliminär planering atomkemi (vad är materia mm) klass 7 D vecka 2 till vecka 6

Centralt innehåll:

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet samt för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom kemiska reaktioner.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Separations- och analysmetoder, filtrering och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 

Du ska kunna:

Beskriva ämnets fasövergångar (begreppen).

Förklara med hjälp av partikelmodellen hur fasövergångarna fungerar.

Förklara vardagliga situationer och händelser med hjälp av partikelmodellen (problemlösning).

Förklara kemisk reaktion och vad som visar på att det har skett en kemisk reaktion.

Skillnaden mellan fasövergång, blandning och kemisk reaktion.

Planera en undersökning, kunna följa en instruktion, genomföra, och avsluta en undersökning/laboration..

Få till ett resultat, tolka det och dra en slutsats med hjälp av de teorier som finns kopplade till laborationen.

 

Ord och begrepp att kunna, använda och förstå i olika sammanhangfas

fast

flytande

gas

fasförändring

smältning

stelning

avdunstning

kokning

kondensering

partikel

atom

grundämne

molekyl

blandning

kemisk förening

förbränning

kemisk reaktion

oxid

massa

materia

formel

egenskap

lösning

filtreringÄmnen och formler att kunna och känna igen.

magnesium - Mg

kalcium - Ca

tenn - Sn

aluminium - Al

syrgas - O2

vätgas - H2

koldioxid - CO2

vatten - H2O

kol - C

syre - O

väte - H

järn - Fe

 

Kunskapskrav

 

E. Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak  fungerande sätt Eleven kan dra enkla slutsatser. Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar

 

C: Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Eleven kan dra utvecklade slutsatser med viss koppling till teorier och modeller.. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingarA:  Eleven kan använda information på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt  och effektivt sätt sätt Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till teorier och modeller. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar
Pass

Datum/dag

Moment

Läsanvisningar

1

tis 15/12

Halvklass

Distansundervisning

1.1Atomer naturens egna byggstenar samt 1.2 molekyler är grupper av atomer.

Svara på frågor under Planering och bedömning

Kemi 7D Henrik (eget konstruerade)


S 8-11


2

tis 12/1

Halvklass

Utdelning av papper Skolverket beskrivning vad är ämnet Kemi?

1.7 Atomens uppbyggnad + delar av1.3 Grundämnen och kemiska föreningar
s 26-27 (till rubrik en jon har olika många protoner och elektroner)


s 12-15

3

fre 15/1

Helklass

1.4 Kemiska reaktioner + delar av 1.5 Fast, flytande och gas

s 16-18

s 19-22

4

tis 19/1

Halvklass

Labb sorteringsövning fast, flytande och gas


Öva använda gaskranar + ev

arbetsövning fast, flytande och gas,separat papper

 

5

fre 22/1

Helklass

Forts arbetsövning fast, flytande och gas separat papper. Jobba i kapp! 

 

6

tis 26/1

Halvklass

Labb Smälta tenn 

Hur skriver man labbrapport?

Påbörja ev skriva labbrapport
7

fre 29/1

Helklass

1.6 Något om Kemiska formler s 23-25

Samt fortsätt skriv egen labbrapport

 

8

tis 2/2

halvklass

Labb Koka is samt påbörja rita diagram samt labbrapport

 

9

fre 5/2

Helklass

Repetition/frågestund

 

10

tis 9/2

Halvklass

Prov, obs i två halvklasser

 Läsanvisningar till prov

S 8-11 atomer och molekyler

S 12 - 15 grundämne och kem föreningar

S 16-18 Kemiska reaktioner

S 19-22 Faser, fast, flytande och gas

S 23-25 Kemiska språket, reaktionsformler

S 26-27 atomens uppbyggnad dock ej sista delen på sid  27 från rubrik en jon har olika många protoner och elektronerBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: