Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff - Beta årskurs 8 2021

Skapad 2020-12-29 16:49 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi fokusera på de lagar, regler och normer som finns, både för vuxna och barn, Vi ska även titta på hela kedjan från att ett brott har begåtts till att någon har blivit dömd, samt titta närmare på de mänskliga rättigheterna med fokus på barnkonventionen. Begrepp och fakta är grunden och vår utgångspunkt. Du kommer också att på olika sätt få öva på förmågorna att: Jämföra - Växla perspektiv (individ-samhälle) - Se samband - Resonera - Söka och värdera information.

Innehåll

Brott & straff                                                                              

När: HT 2020/VtT2021 v. 51-5

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • de lagar, regler och normer som styr vårt samhälle, samt hur detta rättssystem är uppbyggt.
 • barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle kopplat till bl.a. skollagen, familjelagar och att bli straffmyndig.
 • hur processen ser ut från att ett brott har begåtts till att någon har blivit dömd.
 • Förstå vad som räknas till brott och hur dessa brott påverkar vårt samhälle, samt förstå skillnaden mellan synliga och dolda brott.
 • de mänskliga rättigheter och barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • hur du kan uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumenten utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • hur du kan söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • hur du kan reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Studiematerial

Arbetssätt

  • Du deltar aktivt på genomgångar genom att bland annat ställa frågor, ge respons på vad någon annan säger mm.
  • Du deltar aktivt i diskussioner, genom att själv föra upp tankar/frågor men även genom att ge respons på andras tankar./frågor.
  • Du använder de källor som din lärare anger.
  • Du gör de uppgifter som ingår i arbetsområdet.
  • Du är påläst inför genomgångar och har god koll på veckoplaneringen.

 

Bedömning

 • Du visar fortlöpande dina kunskaper under lektionstid.
 • Du visar dina kunskaper och förmågor i "Minns du" och på läxförhör.
 • Du visar dina kunskaper och förmågor i ett prov vecka 6/9.
 • Du visar dina begreppskunskaper i diskussioner och kontinuerliga mindre begreppstest.

                                                               

 

Lycka till!!!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: