Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska Planering, VT 2021, dari/ farsi, V 2-23

Skapad 2020-12-30 09:20 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, skriva 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Att kunna läsa, skriva och tala på sitt modersmål.

Att kunna analyserar olika texter.

Att kunna språkliga normer.

Att kunna lära och reflektera över traditioner, kulturella och samhällsfrågor.

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna läsa, uttala och skriva på sitt modersmål och jämföra med svenska språket.

Att kunna jämföra sin kultur, traditioner och högtider med svenska.

Att kunna använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

Undervisning och arbetsmetoder

Jag kommer att använda både traditionella och digitala undervisning på modersmålsundervisning.

Vi kommer att lyssna på polyglott, lyssna på persiska/ dari sago och diskutera budskapen.

Vi kommer att skriva olika texter.

Vi kommer att titta på korta filmer och läsa olika texter.

Vi kommer att läsa barnböcker.

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift. 

Eleven kan grundläggande regler för skriftspråk och kan stava ord som eleven själv ofta använder.

Eleven kan jämföra och resonera modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: