Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund vår 2021

Skapad 2020-12-30 10:39 i Förskolan Regnbågen Bollnäs
Förskola
Genom värdegrunden uppmuntrar och synligör vi barnens samspel, språkbruk, ansvar och respekt till varandra och lyfter att varje barns röst har lika värde.

Innehåll

Planering värdegrund våren 2021. 

 

Bakgrund

Vi ser behov i vår barngrupp att arbeta med goda relationer och kamratskap. Vi vill stärka barnens relationer till varandra i gruppen och det finns ett behov i gruppen att lyssna på varandra, ha ett gott språkbruk och identifiera hur man är en bra kompis mot varandra. 

 

Vart ska vi? 

Syfte: 

Syftet att arbeta med värdegrunden, olika känslor och hur vi är mot varandra möjliggör barnen att utvecklas till demokratiska medborgare. Detta arbete kommer ske dagligen och lyftas vid olika tillfällen under dagliga samtal, hur pratar vi mot varandra, ha ett gott språkbruk

Vi vill även ge barnen verktyg för att kunna hantera olika känslor. Hur läser vi av våra kamrater. Hur reagerar man i kroppen vid de olika känslorna?

Mål: 

 • Vi vill hjälpa barnen att samtala och lyssna på varandra och stimulera deras samspel. 
 • Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel.
 • Använda sig av ett gott positivt språkbruk vid olika samtal som sker dagligen.
 • Skapa en vi-känsla, minska konflikter och utveckla den sociala kompetensen.
 • Respektera sina medmänniskor samt vikten av att varje enskilts barn egna röst har samma värde!
 • Kunna uttrycka olika känslor och läsa av varandra. 

Hur gör vi? 

Metod: Vi kommer använda oss av värdegrundsmaterialen:  kompisböcker och dess arbetsmaterial som tillhör böckerna för att barnen ska få en förståelse för rättigheter och skyldigheter i det sociala samspelet (bland annat samarbeta, vänta på sin tur, säga förlåt, dela med sig). Samt använda digitala verktyget ”puffarna” där vi kommer diskutera och reflektera samt beröra och synliggöra de andra ämnena språk, matematik, digitalisering, värdegrund, utveckling och lärande. Detta arbete kommer ske fortlöpande under hela vårterminen 2021.

 

Förutsättningar: 

Vi har 11 barn på stjärnan och 2 personal. Tanken är att lena och Erika ska kunna arbete med barnen i mindre grupper för att kunna barnens olika diskussionerna samt reflektioner.

 

Dokumentation:

Vi kommer fotografera regelbundet samt föra anteckningar för att skapar vi ett underlag till våra reflektioner. I våra reflektioner skall lyftas en gång i veckan för att se att se barnens behov samt vilka utmaningar barnen både möter och behöver fortsätta utmanas i. Bilder som vi har fotat på barnens lärande kommer ligga som en strömmande bild på en skärm inne på stjärnan för att kunna tillsammans dagligen kunna reflektera över vad vi har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: