Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilen, Utveckling och Lärande. Vt 2021

Skapad 2020-12-30 11:10 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn i olika sammanhang och med skilda syften. (Hela förskolan)

Dessutom för äldrebarnsavdelningarna:

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

Planerade insatser

Vi kommer att arbeta med olika sagor, berättelser, sånger och ramsor. Under samlingarna kommer vi att berätta olika flanosagor med tillhörande material. Därefter kommer barnen att kunna själva använda sig av material för att leka vidare och själva dramatisera.

Vi kommer att dokumentera när barnen dramatiserar själva för att sedan kunna reflektera tillsammans med barnen. På det sättet får barnen en chans att sätta ord på sina upplevelser och handlingar som i sin tur är språkfrämjande.

Vi kommer att använda oss av Bornholmsmodellen. Vi kommer att ha "månadnes ramsa" och "månadens sång" där barnen får uppleva språk på olika sätt, genom rim, ramsans rytm och ordens betydelse.

 

 

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

För mål 1: 

 

 

 • När barn i olika situationer använder sig av rim och ramsor

 • När barn återberättar en händelse eller en upplevelse

 • När barn berättar konkret så att andra förstår

 • När barn lyssnar på andra och upprepar/härmar det andra säger

 • När barn samtalar med barn och vuxna i vardagen

För mål 2:

 • När barn uppmärksammar bokstäver i olika miljöer

 • När barn känner igen olika ordbilder

 • När barn vill skriva 

 • När barn intresserar sig sagor och berättelser

 

Metodval

Sagor

Olika berättelser

Sånger, ramsor

Bornholmsmodellen

Dokumentatation

Reflektion i arbetslag och reflektion med barnen

Digitala verktig- Pollyglutt

Olika rekvisita till berättande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: