Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - I huset bredvid våren 2021

Skapad 2020-12-30 13:04 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Dags att ta rollen som författare! Vem bor i huset bredvid och vad är det som händer?

Innehåll

Inledning:

 Nu är det dags att du får skriva en egen bok! Denna gång kommer boken att handla om en familj som flyttar in i "huset bredvid". Det är du som skapar familjen och dess äventyr. Du ska utgå från boken om svenska 5.

 

 

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna skriva en text med tydlig struktur/röd tråd
 • Du ska kunna skriva en text med inledning, handling och avslut
 • Du ska kunna skiva både beskrivande och gestaltande
 • Du ska kunna bearbeta och utveckla din text
 • Du ska kunna stava de flesta ord rätt och använda skiljetecken på rätt sätt
 • Du ska kunna illustrera det du har skrivit om

 

 

Arbetssätt:

Du kommer likt tidigare skriva ditt första utkast på dator. Efter att du har bearbetat din text ska du renskriva den texten. Skrivprogrammet vi kommer att använda är office 365 Dokument. Du kommer även få chans att illustrera dina kapitel. Du kommer att träna på olika sätt att beskriva miljöer och personer. Samt använda alla dina sinnen när du beskriver något för att skapa en gestaltande beskrivning.

Under detta arbetsområde kommer vi ha genomgångar, diskussioner, kamratbedömning och eget arbete.

 

Bedömning:

 

Vi kommer att bedöma dig utifrån målen i arbetsområdet och kunskapskraven som följer nedan.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skrivprojekt - I huset bredvid

Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Texten är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Texten är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Texten har enkla beskrivningar av personer och miljö. Texten radar upp händelser.
Texten har beskrivningar av personer och miljö. Texten återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Texten har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Texten förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Strukturen går att följa, så andra förstår Det är enkla meningar.
Strukturen är tydlig, så att andra förstår. Det är varierade meningar.
Strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Andra förstår bra. Det är korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Det är ganska rätt stavat.
Det är oftast rätt stavat och de stavfel som finns stör inte förståelsen.
De flesta ord är rätt stavade.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Meningarna har stor/ liten bokstav och punkt.
Meningarna har oftast skiljetecken på rätt plats.
Meningarna har skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Texterna har ibland varierat ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Texterna har ganska varierat ordval. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Texterna har passande och varierat ordval. Meningarna är korrekta och varierade och börjar på olika sätt. De innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Illustrerande bilder
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Bilderna är framställda med ett enkelt bildspråk. Bilderna illustrerar innehållet i din text.
Bilderna är framställda med ett utvecklat bildspråk. Bilderna är väl genomtänkta och illustrerar din berättelse på ett tydligt sätt.
Bilderna är framställda med ett välutvecklat bildspråk. Bilderna är väl genomtänkta och de lyfter din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: