Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens hemlighet - ett skrivprojekt våren 2021

Skapad 2020-12-30 14:57 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ett skrivprojekt i åk 5. Vi arbetar med genren berättande text och du kommer att få ett nytt spännande uppdrag att lösa för varje kapitel.

Innehåll

Du kommer att två lektioner i veckan arbeta med att skriva en egen bok. Boken titel är; skogens hemlighet. Du ska utgår från läroboken  boken om svenska. Följa varje del i den för att skriva din bok.

 

SYFTE

 • Kunna skriva en berättande text i form av en kapitelbok
 • Kunna följa instruktioner till varje kapitel
 • Kunna skriva levande person- och miljöbeskrivningar
 • Kunna sammanställa och renskriva efter skriftspråkets normer
 • Kunna använda olika estetiska uttryck, illustrationer med närbild, översiktsbild och kartor, för en passande layout
 • Kunna skapa ett omslag med passande titel, författare, illustration och en lockande baksidestext

 

ARBETSBESKRIVNING

Vi arbetar med genren berättande text och du kommer att få ett nytt spännande uppdrag att lösa för varje kapitel. Du skapar dina egna väsen och skriver en historia om dem och deras värld. Du kommer att få instruktioner för varje kapitel som du följer när du skriver och illustrerar med bilder av olika slag. Du tränar på person- liksom miljöbeskrivningar när du beskriver dina väsens utseende och personlighet liksom miljöer, tiden och speciella händelser. Slutligen sammanställer du dina kapitel och illustrationer till en berättelse i kapitelform. Du skapar ett omslag med titeln Skogens hemlighet eller Den gyllene boken, samt ditt eget namn som författare. Omslaget har även en passande illustration och en lockande baksidestext.

BEDÖMNING

Lärandematris redovisar de olika delmomenten som du arbetat med under skrivprojektet. 

Matriser

Sv
SKOGENS HEMLIGHET - Lärandematris för de olika delmomenten i skrivprojektet åk 5, 2021.

DELMOMENT FÖR FORMULERING I SKRIFT OCH MED ILLUSTRATIONER SOM VI ARBETET MED UNDER PROJEKTET SKOGENS HEMLIGHET

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN VÄL
Berättande text - att formulera sig i skrift med fantasi
Jag har tränat på att skriva en berättande text i form av en kapitelbok.
Följa instruktioner - läsförståelse och att skapa en berättelse
Jag har följt instruktionerna till varje kapitel och skapat en berättelse utifrån viss given fakta.
Personbeskrivningar
Jag har tränat på att beskriva personer, mina väsen, levande till utseende och personlighet.
Miljöbeskrivningar
Jag har tränat på att beskriva miljön och tiden levande i varje kapitel.
Sammanställa, renskriva efter skriftspråkliga normer
Jag har sammanställt mina kapitel och renskrivit dem efter skriftspråkets normer om stavning och skiljetecken.
Estetiska uttryck som förstärkning till egen producerad text
Jag har använt olika estetiska uttryck, illustrationer med närbilder, översiktsbilder och kartor, för en passande layout.
Skapa omslag med passande titel, författare, illustration och baksidestext
Jag har skapat ett omslag med titeln Skogens hemlighet eller Den gyllene boken, samt en egen illustration och mitt namn som författare. Jag har skrivit en lockande baksidestext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: