Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga 6d

Skapad 2020-12-30 15:14 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde som handlar om sagor och hur de är uppbyggda kommer vi under sex veckor att arbeta med många olika förmågor inom ämnet svenska. Vi kommer att läsa sagor, samtala om sagor, titta på saga, skriva saga och dramatisera en saga.

Innehåll

SYFTE - varför jobbar vi med detta arbetsområde?

 • Öka upp språkförmåga att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften (uppgifter). 
 • Öka intresse för att läsa, skriva och samtala.
 • Utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra.
 • Träna på scenkonst och att lära dig att uttrycka dig estetiskt (drama). 

 

KUNSKAPER - det här ska du lära dig: 

Du kommer att lära dig hur en berättelse (saga) är uppbyggd. Du kommer att enskilt och tillsammans med andra samtala om ett känt ämne (film, utifrån sagans uppbyggnad), skriva en egen saga och dramatisera en saga tillsammans med andra kamrater. I detta arbetsområde har vi störst fokus på att SKRIVA och TALA.

 

ARBETSFORM - så här kommer vi att arbeta:                                                                                     

Vi kommer att:

 • läsa texter och studera hur en berättelse (saga) är uppbyggd
 • skriva berättelser
 • se film och samtala om filmen
 • skriva om en saga till en pjäs tillsammans med andra
 • dramatiserar er omskrivna saga (pjäs) 

 

BEDÖMNINGSFORM - så här blir du bedömd på ditt arbete:

(Se matris nedan): SKRIVA och TALA.

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 • Skrivit en egen saga.
 • Varit delaktig i samtalet om filmen.
 • Varit delaktig i omskrivningen av sagan till en pjäs 
 • Spelar upp pjäsen tillsammans med kamrater

Matriser

Sv
Saga

SKRIVA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Att skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkregler
Eleven kan använda sig av grundläggande språkregler med stöd av läraren.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Handling och beskrivningar
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och handling med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Estetiska uttryck (drama)
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck med stöd av läraren.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

TALA, LYSSNA och SAMTALA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen med stöd av läraren.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser (drama)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med stöd av läraren.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: